Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

  • Banner Selamat Datang
  • Banner07
  • Banner08
  • Banner Dasar Kualiti
  • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.29 saat

Artikel

Unit Pengurusan Maklumat

OBJEKTIF SEKTOR

Objektif SPM adalah seperti berikut :-

§  Merancang, memantau dan memastikan pelaksanaan projek ICT selaras dengan Pelan Tranformasi ICT Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM);

§  Memantau dan memastikan penguatkuasaan pelaksanaan Polisi Keselamatan Siber KPM di peringkat Jabatan;

§  Memastikan keperluan infrastruktur ICT sentiasa tersedia (availability);

§  Memastikan pembangunan dan perlaksanaan sistem ICT memenuhi keperluan pengguna;

§  Menjamin kualiti dan keselamatan aset ICT JPWPKL; dan

§  Menerapkan budaya ICT di kalangan warga JPWPKL. 


FUNGSI SEKTOR

§  Menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan projek-projek ICT JPWPKL berdasarkan Pelan Strategik Jabatan dan Pelan Transformaasi ICT KPM;

§  Merancang, melaksanakan dan memantau pengurusan kewangan Teknologi Maklumat bagi memastikan peruntukan dikawal dan dibelanja mengikut keutamaan projek
selaras dengan keperluan Jabatan dan PPD;

§  Merancang dan memantau pelaksanaan operasi, rangkaian, pusat data dan khidmat sokongan teknikal ICT agar Jabatan dan PPD di bawah seliaan JPWPKL dapat
beroperasi dengan lancer;

§  Merancang, mengurus, melaksana dan memantau pembangunan dan penyenggaraan sistem aplikasi, pangkalan data, laman web dan emel Jabatan bagi mewujudkan
sistem maklumat yang cekap dan berkesan;

§  Merancang, melaksana dan memantau pengurusan keselamatan ICT Jabatan agar keselamatan sistem maklumat Jabatan tidak terjejas;

§  Merancang, melaksana dan menyelaras program latihan dan pembudayaan ICT untuk Jabatan dan PPD agar selaras dengan keperluan Jabatan dan teknologi semasa;

§  Merancang dan menyelaras urusan perolehan ICT berdasarkan peraturan dan prosedur kewangan yang sedang berkuatkuasa;

§  Mengurus dan menyelaras pengurusan aset ICT Jabatan;

§  Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Sektor dan PPD di bawah JPWPKL agar selaras dengan dasar dan pekeliling ICT semasa Sektor Awam dan KPM; dan

§  Mengurus dan melaksanakan mesyuarat berkaitan jawatankuasa ICT di Jabatan.

CARTA ORGANISASI

Paparan carta organisasi, sila klik di sini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Emel No telefon
1. Cynthia anak Jimbun Ketua Penolong Pengarah cynthia.jimbun 03-62046099
2. Kosong Pegawai Teknologi Maklumat    
3. Kosong Penolong Pengarah    
4. Hanzi bin Selamat Pen. Peg. Teknologi Maklumat Kanan    
5. Kosong Pen. Peg. Teknologi Maklumat Kanan    
6. Kosong Pen. Peg. Teknologi Maklumat Kanan    
7. Kosong Pen. Peg. Teknologi Maklumat Kanan    
8. Zulkhair bin Abd Manap Pen. Peg Teknologi Maklumat zulkhair.manap 03-62046860
9. Kosong Juruteknik Komputer Kanan    
10. Kosong Juruteknik Komputer Kanan    
11. Nur Azwan bin Abd Aziz
@Abd Manap
Juruteknik Komputer azwan.aziz 03-62046860
12. Kosong Juruteknik Komputer    
13. Kosong Juruteknik Komputer    
14. Kosong Juruteknik Komputer    
15. Melati bin Azlan Pembantu Tadbir melati.azlan 03-62046199
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/