Sebut Harga http://jpwpkl.moe.gov.my Sun, 26 Jan 2020 01:43:23 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (PKK) DI SMK TIARA PERMAI DAN SEKOLAH SENI MALAYSIA KUALA LUMPUR DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 01 JANUARI 2020 HINGGA 31 DISEMBER 2020 (12 BULAN) http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/921-sebut-harga-perkhidmatan-kawalan-keselamatan-pkk-di-smk-tiara-permai-dan-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-01-januari-2020-hingga-31-disember-2020-12-bulan http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/921-sebut-harga-perkhidmatan-kawalan-keselamatan-pkk-di-smk-tiara-permai-dan-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-01-januari-2020-hingga-31-disember-2020-12-bulan QT190000000077257

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dan dilantik sebagai syarikat panel dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 220801 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan PERKHIDMATAN tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai 12 DISEMBER 2019 (KHAMIS) hingga 19 DISEMBER 2019 (KHAMIS). Dokumen sebut harga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengunci masuk dan memuat naik dokumen yang diperlukan ke dalam Sistem ePerolehan dan dokumen sebut harga secara manual tidak perlu dikemukakan . 

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

NIke Dunk SB MID

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 11 Dec 2019 16:00:00 +0800
SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN (KBK) DI SMK TIARA PERMAI DAN SEKOLAH SENI MALAYSIA KUALA LUMPUR DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 01 JANUARI 2020 HINGGA 31 DISEMBER 2020 (12 BULAN) http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/920-sebut-harga-kontrak-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-di-smk-tiara-permai-dan-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-01-januari-2020-hingga-31-disember-2020-12-bulan http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/920-sebut-harga-kontrak-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-di-smk-tiara-permai-dan-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-01-januari-2020-hingga-31-disember-2020-12-bulan QT190000000077350

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dan dilantik sebagai syarikat panel dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221001 & 221002 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan PERKHIDMATAN tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai 13 DISEMBER 2019 (JUMAAT) hingga 20 DISEMBER 2019 (JUMAAT). Dokumen sebut harga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengunci masuk dan memuat naik dokumen yang diperlukan ke dalam Sistem ePerolehan dan dokumen sebut harga secara manual tidak perlu dikemukakan . 

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

NIke Dunk SB MID

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Thu, 12 Dec 2019 16:00:00 +0800
SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT DI PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 01 JANUARI 2020 HINGGA 31 DISEMBER 2020 (12 BULAN) http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/919-sebut-harga-kontrak-perkhidmatan-sewaan-mesin-fotostat-di-pejabat-pendidikan-daerah-dan-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-01-januari-2020-hingga-31-disember-2020-12-bulan http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/919-sebut-harga-kontrak-perkhidmatan-sewaan-mesin-fotostat-di-pejabat-pendidikan-daerah-dan-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-01-januari-2020-hingga-31-disember-2020-12-bulan QT190000000077494

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dan dilantik sebagai syarikat panel dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221502 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan PERKHIDMATAN tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai 17 DISEMBER 2019 (SELASA) hingga 24 DISEMBER 2019 (SELASA). Dokumen sebut harga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengunci masuk dan memuat naik dokumen yang diperlukan ke dalam Sistem ePerolehan dan dokumen sebut harga secara manual tidak perlu dikemukakan . 

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

NIke Dunk SB MID

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Mon, 16 Dec 2019 16:00:00 +0800