Sebut Harga http://jpwpkl.moe.gov.my Sun, 20 Jan 2019 17:26:42 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MESIN FOTOSTAT SECARA METER READING BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2019 HINGGA 31 DISEMBER 2020 (24 BULAN) DI SMK TIARA PERMAI, KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/805-sebut-harga-perkhidmatan-mesin-fotostat-secara-meter-reading-bagi-tempoh-1-januari-2019-hingga-31-disember-2020-24-bulan-di-smk-tiara-permai-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/805-sebut-harga-perkhidmatan-mesin-fotostat-secara-meter-reading-bagi-tempoh-1-januari-2019-hingga-31-disember-2020-24-bulan-di-smk-tiara-permai-kuala-lumpur QT180000000030599

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221502 bertaraf Bumiputera untuk melaksanakan PERKHIDMATANN tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai 19 DISEMBER 2018 (RABU)  hingga 22 DISEMBER 2018 (SABTU).  Dokumen sebut harga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang  berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengunci masuk dan memuat naik dokumen yang diperlukan ke dalam Sistem ePerolehan dan dokumen sebut harga secara manual tidak perlu dikemukakan . Sample/ Contoh Peralatan hendaklah dihantar terus ke alamat di bawah ;-

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 22 DISEMBER 2018 (SABTU) 12.00 tengah hari.  Sebut harga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 19 Dec 2018 12:00:00 +0800
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN (KBK) DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - SMK TIARA PERMAI KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/802-sebut-harga-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-smk-tiara-permai-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/802-sebut-harga-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-smk-tiara-permai-kuala-lumpur JPNWP/KEW.0047/2018

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221001 DAN 221002 bertaraf Bumiputera untuk melaksanakan perkhidmatan tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 12 DISEMBER 2018 (RABU) hingga 18 DISEMBER 2018 (SELASA).  Pembekal/ syarikat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Bumiputera semasa mengambil borang sebut harga. Dokumen sebut harga boleh didapatkan secara PERCUMA oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengisi semua maklumat di dalam borang sebut harga dan menghantar semula borang sebut harga yang lengkap dengan memasukkan ke dalam peti sebut harga yang disediakan di alamat di bawah ;-

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 18 DISEMBER 2018 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebut harga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Tue, 18 Dec 2018 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (PKK) DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - SMK TIARA PERMAI KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/801-sebut-harga-perkhidmatan-kawalan-keselamatan-pkk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-smk-tiara-permai-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/801-sebut-harga-perkhidmatan-kawalan-keselamatan-pkk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-smk-tiara-permai-kuala-lumpur JPNWP/KEW.0046/2018

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 220801 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan perkhidmatan tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 12 DISEMBER 2018 (RABU) hingga 18 DISEMBER 2018 (SELASA).  Pembekal/ syarikat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Bumiputera semasa mengambil borang sebut harga. Dokumen sebut harga boleh didapatkan secara PERCUMA oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengisi semua maklumat di dalam borang sebut harga dan menghantar semula borang sebut harga yang lengkap dengan memasukkan ke dalam peti sebut harga yang disediakan di alamat di bawah ;-

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 18 DISEMBER 2018 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebut harga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Tue, 18 Dec 2018 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK (BMB) DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - SEKOLAH SENI MALAYSIA KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/800-sebut-harga-perkhidmatan-membekal-makanan-bermasak-bmb-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/800-sebut-harga-perkhidmatan-membekal-makanan-bermasak-bmb-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur JPNWP/KEW.0045/2018

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 040103 bertaraf Bumiputera untuk melaksanakan perkhidmatan tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 12 DISEMBER 2018 (RABU) hingga 18 DISEMBER 2018 (SELASA).  Pembekal/ syarikat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Bumiputera semasa mengambil borang sebut harga. Dokumen sebut harga boleh didapatkan secara PERCUMA oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengisi semua maklumat di dalam borang sebut harga dan menghantar semula borang sebut harga yang lengkap dengan memasukkan ke dalam peti sebut harga yang disediakan di alamat di bawah ;-

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 18 DISEMBER 2018 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebut harga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Tue, 18 Dec 2018 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN (KBK) DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - SEKOLAH SENI MALAYSIA KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/799-sebut-harga-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/799-sebut-harga-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-sekolah-seni-malaysia-kuala-lumpur JPNWP/KEW.0044/2018

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221001 DAN 221002 bertaraf Bumiputera untuk melaksanakan perkhidmatan tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 12 DISEMBER 2018 (RABU) hingga 18 DISEMBER 2018 (SELASA).  Pembekal/ syarikat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Bumiputera semasa mengambil borang sebut harga. Dokumen sebut harga boleh didapatkan secara PERCUMA oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengisi semua maklumat di dalam borang sebut harga dan menghantar semula borang sebut harga yang lengkap dengan memasukkan ke dalam peti sebut harga yang disediakan di alamat di bawah ;-

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 18 DISEMBER 2018 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebut harga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Tue, 18 Dec 2018 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (PKK) DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - SEKOLAH SENI MALAYSIA KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/798-sebut-harga-perkhidmatan-kawalan-keselamatan-pkk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/798-sebut-harga-perkhidmatan-kawalan-keselamatan-pkk-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur JPNWP/KEW.0043/2018

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 220801 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan perkhidmatan tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai 12 DISEMBER 2018 (RABU) hingga 18 DISEMBER 2018 (SELASA).  Pembekal/ syarikat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dan Sijil Pendaftaran Bumiputera semasa mengambil borang sebut harga. Dokumen sebut harga boleh didapatkan secara PERCUMA oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dan mempunyai Kod Bidang berkaitan yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya mengisi semua maklumat di dalam borang sebut harga dan menghantar semula borang sebut harga yang lengkap dengan memasukkan ke dalam peti sebut harga yang disediakan di alamat di bawah ;-

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 18 DISEMBER 2018 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebut harga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Tue, 18 Dec 2018 08:00:00 +0800
IKLAN KENYATAAN SEBUT HARGA SECARA CABUTAN UNDI BIL.02/2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016  Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas

 Dilampirkan Iklan Kenyataan Sebut Harga Secara Cabutan Undi Bil.02/2016

 Klik di sini untuk memuat turun iklan kenyataan sebut harga

]]>
penulis.upg@moe.gov.my (Unit Pembangunan) Tue, 06 Sep 2016 10:30:28 +0800