Sebut Harga http://jpwpkl.moe.gov.my Wed, 18 Oct 2017 10:09:19 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN AM PEJABAT (ALAT TULIS, KERTAS DAN TONER) BAGI KEGUNAAN PEGAWAI DAN KAKITANGAN JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BIL 3/2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/695-sebut-harga-membekal-dan-menghantar-bekalan-am-pejabat-alat-tulis-kertas-dan-toner-bagi-kegunaan-pegawai-dan-kakitangan-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bil-3-2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/695-sebut-harga-membekal-dan-menghantar-bekalan-am-pejabat-alat-tulis-kertas-dan-toner-bagi-kegunaan-pegawai-dan-kakitangan-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bil-3-2017  

KENYATAAN SEBUT HARGA

1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarrikat - syarikat panel yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia yang berkaitan dibenarkan membuat tawaran bagi pembekalan berikut : 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH TUTUP

 

Sebut Harga Membekal dan Menghantar Bekalan Am Pejabat (Alat Tulis, Kertas, Toner) Bagi Kegunaan Pegawai dan Kakitangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bil 3/2017

 

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 b) Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera)

 c) Sijil Kementerian Kewangan

 d) Salinan Surat Setuju Terima Pelantikan Syarikat Panel

 

 - Kod Bidang 

020601 (Bekalan Pejabat Dan Alat Tulis (Alat Tulis Tidak Termasuk Borang dan Semua Jenis Kertas)

         DAN

010201 (Kertas)

 

Aras 1, Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset, JPWPKL

 

16.10.2017 (Isnin)

 

Sebelum atau pada

12.00 tengah hari

 

2.  Kontraktor/ Syarikat yang layak  sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga boleh diambil bermula pada 9 Oktober 2017 (Isnin), di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor mestilah membawa salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera) dan Sijil Suruhajaya Syarikat Malaysia dan tidak akan dikembalikan.

 

3.   Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:

 

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

50604 Kuala Lumpur

 

5.   Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. Jabatan ini juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang telah ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima.

 

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Mon, 09 Oct 2017 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT PANEL BERASASKAN LOGAM KE SMK VICTORIA, KUALA LUMPUR TAHUN 2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/694-sebut-harga-membekal-menghantar-memasang-dan-menyusun-perabot-panel-berasaskan-logam-ke-smk-victoria-kuala-lumpur-tahun-2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/694-sebut-harga-membekal-menghantar-memasang-dan-menyusun-perabot-panel-berasaskan-logam-ke-smk-victoria-kuala-lumpur-tahun-2017  

KENYATAAN SEBUT HARGA

1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarrikat - syarikat panel yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia yang berkaitan dibenarkan membuat tawaran bagi pembekalan berikut : 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH TUTUP

 

Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang dan Menyusun Perabot Panel Berasaskan Logam Ke SMK Victoria, Kuala Lumpur Tahun 2017

 

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 b) Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera)

 c) Sijil Kementerian Kewangan

 d) Salinan Surat Setuju Terima Pelantikan Syarikat Panel

 

 - Kod Bidang  020199 (Pembuat)

 

Aras 1, Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset, JPWPKL

 

12.10.2017 (Khamis)

 

Sebelum atau pada

12.00 tengah hari

 

2.  Kontraktor/ Syarikat yang layak  sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga boleh diambil bermula pada 5 Oktober 2017 (Khamis), di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor mestilah membawa salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera) Sijil Suruhajaya Syarikat Malaysia dan Salinan Surat Setuju Terima Kontrak Panel dan tidak akan dikembalikan.

 

3.   Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:

 

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

50604 Kuala Lumpur

 

5.   Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. Jabatan ini juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang telah ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima.

 

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Thu, 05 Oct 2017 07:45:00 +0800
SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM TELEFON DAN PABX DI JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/693-sebut-harga-kerja-kerja-pemasangan-sistem-telefon-dan-pabx-di-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/693-sebut-harga-kerja-kerja-pemasangan-sistem-telefon-dan-pabx-di-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur  

KENYATAAN SEBUT HARGA

 

1. Sebut harga adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan  Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam Gred kategori dan pengkhususan yang berkaitan membuat tawaran bagi kerja-kerja berikut:-

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH DAN TEMPAT TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK

 

Sebut Harga Kerja-Kerja Pemasangan Telefon dan PABX Di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

Gred G1

Kategori G1

Kategori ME

Pengkhususan E07/08

 

 

Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset Tingkat 1, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

4.10.2017 (Rabu)

9.00 Pagi

Bilik Mesyuarat Seri Duta, JPWPKL

  Kontraktor yang layak diminta untuk membawa bersama sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja       Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputra (PKK) semasa sesi lawatan tapak (Menghantar wakil syarikat/ wakil pengurus dan salinan sijil/   dokumen adalah tidak dibenarkan sama sekali).

 

2.           Kontraktor yang layak dan menghadiri taklimat sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga.  Dokumen Sebut Harga     boleh diambil bermula pada hari taklimat di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan   Kuala Lumpur.  Kontraktor mestilah membawa sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil   Taraf Bumiputra (PKK) serta Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini semasa mengambil Dokumen Sebut Harga.

 

3.          Kontraktor yang tiba lewat daripada masa yang telah ditetapkan (selepas taklimat lawatan tapak bermula) tidak akan dibenarkan       memasuki bilik/dewan taklimat dan akan dikenakan tindakan seperti berikut :-

     i. Tidak dibenarkan memasuki bilik/ dewan tempat taklimat lawatan tapak disampaikan;

ii. Tidak akan diberikan Borang Pengesahan Lawatan Tapak yang telah ditandatangani oleh Pegawai Jabatan ini di Sekolah berkenaan; dan

iii. Telah tidak memenuhi dan mematuhi syarat-syarat asas bagi kontraktor yang menyertai sebut harga yang dibuka ini. 

2. 

  Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat, dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:         

         Pengarah Pendidikan

         Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 

         Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

         50604  Kuala Lumpur

        (u.p : Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) 

5.       Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-   mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. 

6.     Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima. Tarikh tutup sebut harga adalah pada 6 OKTOBER 2017 (JUMAAT) sebelum jam 12.00 TENGAHARI

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Fri, 29 Sep 2017 08:00:00 +0800
RALAT : TENDER PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN (KBK) KE SEKOLAH/ INSTITUSI PENDIDIKAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/692-ralat-tender-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-ke-sekolah-institusi-pendidikan-di-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/692-ralat-tender-perkhidmatan-kebersihan-bangunan-dan-kawasan-kbk-ke-sekolah-institusi-pendidikan-di-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur  DIMAKLUMKAN BAHAWA TERDAPAT RALAT PADA MAKLUMAT DOKUMEN TENDER KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN (KBK) SEMUA ZON DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR IAITU PADA LAMPIRAN G (MUKA SURAT 21)

LAMPIRAN G (MUKA SURAT 21) YANG BARU BAGI TENDER KBK TERSEBUT BOLEH DIMUAT TURUN DALAM LAMAN SESAWANG E-PEROLEHAN (http://home.eperolehan.gov.my/home)

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Tue, 05 Sep 2017 17:08:00 +0800
SEBUTHARGA KONTRAK PERKHIDMATAN SEWA BELI MESIN PENYALIN (FOTOSTAT) BARU BAGI 20 BUAH SEKOLAH MENENGAH DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 1 JULAI 2017 HINGGA 30 JUN 2019 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/678-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2019 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/678-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2019 X0211630101170008

Sebutharga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221502 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan bekalan tersebut. Dokumen sebutharga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai 7 JUN 2017 (RABU) hingga  13 JUN 2017 (SELASA).  Dokumen sebutharga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang  berkaitan  yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya memuat turun dokumen tawaran sebutharga tersebut. Tawaran Sebutharga hendaklah dikemukakan terus kepada alamat di bawah ;-

 

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 13 JUN 2017 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebutharga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 07 Jun 2017 08:59:00 +0800
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAGAR SEKOLAH DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH-SEKOLAH, JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/677-kerja-kerja-penyelenggaraan-pagar-sekolah-dan-kerja-kerja-berkaitan-di-sekolah-sekolah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/677-kerja-kerja-penyelenggaraan-pagar-sekolah-dan-kerja-kerja-berkaitan-di-sekolah-sekolah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur Dengan segala hormatnya merujuk perkara diatas

Dilampirkan sebutharga untuk makluman tuan/puan

Klik di sini untuk memuat turun  sebutharga

]]>
jpnkl.spm@moe.gov.my (Pentadbir Portal) Fri, 02 Jun 2017 10:29:22 +0800
IKLAN KENYATAAN SEBUT HARGA SECARA CABUTAN UNDI BIL.02/2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016  Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas

 Dilampirkan Iklan Kenyataan Sebut Harga Secara Cabutan Undi Bil.02/2016

 Klik di sini untuk memuat turun iklan kenyataan sebut harga

]]>
penulis.upg@moe.gov.my (Unit Pembangunan) Tue, 06 Sep 2016 10:30:28 +0800