Sebut Harga http://jpwpkl.moe.gov.my Mon, 18 Dec 2017 16:58:53 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb PEROLEHAN SECARA SEBUTHARGA BAGI MENYEWA DAN MENGURUSKAN KAFETERIA (040101/ 040102/ 040103) http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/707-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2021 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/707-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2021 Tarikh tutup : 21 Disember 2017

PERALATAN DAPOR/ PERABOT TIDAK DISEDIAKAN

 

Dokumen Yang Diperlukan:

i) Profile Syarikat

ii) Penyata Kewangan - Sept / Okt/  Nov 2017

iii) Senarai Menu dan Harga

 

Alamat Penghantaran:

Unit Pentadbiran Am

Aras 2, Blok Duta 1

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 07 Jun 2017 08:59:00 +0800
SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN AM PEJABAT (ALAT TULIS DAN KERTAS) KE SMK TIARA PERMAI, KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/704-sebut-harga-membekal-dan-menghantar-bekalan-am-pejabat-alat-tulis-dan-kertas-ke-smk-tiara-permai-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/704-sebut-harga-membekal-dan-menghantar-bekalan-am-pejabat-alat-tulis-dan-kertas-ke-smk-tiara-permai-kuala-lumpur  

KENYATAAN SEBUT HARGA

1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat - syarikat panel yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia yang berkaitan dibenarkan membuat tawaran bagi pembekalan berikut: 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH TUTUP

 

Sebut Harga Membekal dan Menghantar Bekalan Am Pejabat (Alat Tulis dan Kertas) Ke SMK Tiara Permai, Kuala Lumpur

(JPNWP/KEW.0059/2017)

 

 

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 b) Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera)

 c) Sijil Kementerian Kewangan 

 - Kod Bidang 

020601 - [Bekalan Am Pejabat (Alatulis tidak termasuk borang dan semua jenis kertas)]

DAN

010201 (Kertas)

DAN

020401 [Peralatan & Perkakas Domestik (Termasuk Barang- Barang Yang Tidak Lekat di Badan)]

 

 

Aras 1, Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset, JPWPKL

 

15.11.2017 (Rabu)

 

Sebelum atau pada

12.00 tengah hari

 

2.  Kontraktor/ Syarikat yang layak  sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga boleh diambil bermula pada 8 November 2017 (Rabu), di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor mestilah membawa salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera) dan Sijil Suruhajaya Syarikat Malaysia dan tidak akan dikembalikan.

 

3.   Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:

 

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

50604 Kuala Lumpur

 

5.   Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. Jabatan ini juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang telah ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima.

 

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 08 Nov 2017 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA B MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI LARI PERALATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL MENENGAH ATAS (PVMA) TAHUN 2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/703-sebut-harga-b-membekal-menghantar-memasang-dan-menguji-lari-peralatan-pendidikan-vokasional-menengah-atas-pvma-tahun-2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/703-sebut-harga-b-membekal-menghantar-memasang-dan-menguji-lari-peralatan-pendidikan-vokasional-menengah-atas-pvma-tahun-2017  

KENYATAAN SEBUT HARGA

1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat - syarikat panel yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia yang berkaitan dibenarkan membuat tawaran bagi pembekalan berikut: 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH TUTUP

 

Sebut Harga B Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi dan Menguji Lari Peralatan Pendidikan Vokasional Menengah Atas (PVMA) Tahun 2017

(JPNWP/KEW.0052/2017)

 

 

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 b) Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera)

 c) Sijil Kementerian Kewangan 

 - Kod Bidang 

1010601 (Kit Pendidikan)

 

 

Aras 1, Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset, JPWPKL

 

3.11.2017 (Jumaat)

 

Sebelum atau pada

12.00 tengah hari

 

2.  Kontraktor/ Syarikat yang layak  sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga boleh diambil bermula pada 1 November 2017 (Rabu), di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor mestilah membawa salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera) dan Sijil Suruhajaya Syarikat Malaysia dan tidak akan dikembalikan.

 

3.   Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:

 

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

50604 Kuala Lumpur

 

5.   Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. Jabatan ini juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang telah ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima.

 

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 01 Nov 2017 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA B MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT DAN RANGKAIAN SMK KERAMAT WANGSA, KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/702-sebut-harga-b-membekal-menghantar-memasang-meengkonfigurasi-menguji-dan-mentauliah-peralatan-ict-dan-rangkaian-smk-keramat-wangsa-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/702-sebut-harga-b-membekal-menghantar-memasang-meengkonfigurasi-menguji-dan-mentauliah-peralatan-ict-dan-rangkaian-smk-keramat-wangsa-kuala-lumpur  

KENYATAAN SEBUT HARGA

1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat - syarikat panel yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia yang berkaitan dibenarkan membuat tawaran bagi pembekalan berikut : 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH TUTUP

 

Sebut Harga B Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Peralatan ICT dan Rangkaian SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur

(JPNWP/KEW.0057/2017)

 

 

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 b) Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera)

 c) Sijil Kementerian Kewangan 

 - Kod Bidang 

210101 (Hardware-Low End Technology)

DAN

 210102 (Hardware - High End Technology)

DAN

210105 (Telecommunication/ Networking Supply Product, Infrastructure, Services Including)

 

 

Aras 1, Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset, JPWPKL

 

2.11.2017 (Khamis)

 

Sebelum atau pada

12.00 tengah hari

 

2.  Kontraktor/ Syarikat yang layak  sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga boleh diambil bermula pada 26 Oktober 2017 (Khamis), di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor mestilah membawa salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera) dan Sijil Suruhajaya Syarikat Malaysia dan tidak akan dikembalikan.

 

3.   Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:

 

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

50604 Kuala Lumpur

 

5.   Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. Jabatan ini juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang telah ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima.

 

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Thu, 02 Nov 2017 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA B MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN AUDIO VISUAL SMK KERAMAT WANGSA, KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/701-sebut-harga-b-membekal-menghantar-memasang-meengkonfigurasi-menguji-dan-mentauliah-peralatan-audio-visual-smk-keramat-wangsa-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/701-sebut-harga-b-membekal-menghantar-memasang-meengkonfigurasi-menguji-dan-mentauliah-peralatan-audio-visual-smk-keramat-wangsa-kuala-lumpur  

KENYATAAN SEBUT HARGA

1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarrikat - syarikat panel yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia yang berkaitan dibenarkan membuat tawaran bagi pembekalan berikut : 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH TUTUP

 

Sebut Harga B Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Peralatan Audio Visual SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur

(JPNWP/KEW.0056/2017)

 

 

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 b) Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera)

 c) Sijil Kementerian Kewangan 

 - Kod Bidang 

010302 (Peralatan Sistem Bunyi, Pembesar Suara dan Projektor)

  

 

Aras 1, Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset, JPWPKL

 

2.11.2017 (Khamis)

 

Sebelum atau pada

12.00 tengah hari

 

2.  Kontraktor/ Syarikat yang layak  sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga boleh diambil bermula pada 2 November 2017 (Khamis), di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor mestilah membawa salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera) dan Sijil Suruhajaya Syarikat Malaysia dan tidak akan dikembalikan.

 

3.   Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:

 

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

50604 Kuala Lumpur

 

5.   Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. Jabatan ini juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang telah ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima.

 

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Thu, 02 Nov 2017 08:00:00 +0800
SEBUT HARGA B MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGKONFIGURASI DAN MENGUJI LARI PERALATAN ELEKTRIK KE SMK VIVEKANANDA DAN JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/700-sebut-harga-b-membekal-menghantar-mengkonfigurasi-dan-menguji-lari-peralatan-elektrik-ke-smk-vivekananda-dan-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/700-sebut-harga-b-membekal-menghantar-mengkonfigurasi-dan-menguji-lari-peralatan-elektrik-ke-smk-vivekananda-dan-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur  

KENYATAAN SEBUT HARGA

1 Sebut harga adalah dipelawa kepada syarikat - syarikat panel yang berdaftar dengan Kementerian  Kewangan Malaysia yang berkaitan dibenarkan membuat tawaran bagi pembekalan berikut : 

 

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT MENGAMBIL DOKUMEN

TARIKH TUTUP

 

Sebut Harga B Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi dan Menguji Lari Peralatan Elektrik Ke SMK Vivekananda dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

a) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

 b) Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera)

 c) Sijil Kementerian Kewangan

 - Kod Bidang 

000301 (Perkakas Elektrik dan Aksesori)

 

Aras 1, Unit  Perolehan dan Pengurusan  Aset, JPWPKL

 

27.10.2017 (Jumaat)

 

Sebelum atau pada

12.00 tengah hari

 

2.  Kontraktor/ Syarikat yang layak  sahaja dibenarkan untuk mengambil Dokumen Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga boleh diambil bermula pada 25 Oktober 2017 (Rabu), di Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kontraktor mestilah membawa salinan Sijil Kementerian Kewangan, Sijil Kementerian Kewangan (Bumiputera) dan Sijil Suruhajaya Syarikat Malaysia dan tidak akan dikembalikan.

 

3.   Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Dilakri atau digamkan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan di Aras 1, Unit Perolehan dan Pengurusan Aset, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas nama:

 

Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

50604 Kuala Lumpur

 

5.   Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana Dokumen Sebut Harga yang dihantar secara pos. Jabatan ini juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran. Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup sebut harga seperti yang telah ditetapkan akan ditolak atau tidak akan diterima.

 

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 25 Oct 2017 08:00:00 +0800
SEBUTHARGA KONTRAK PERKHIDMATAN SEWA BELI MESIN PENYALIN (FOTOSTAT) BARU BAGI 20 BUAH SEKOLAH MENENGAH DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 1 JULAI 2017 HINGGA 30 JUN 2019 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/678-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2019 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/678-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2019 X0211630101170008

Sebutharga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221502 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan bekalan tersebut. Dokumen sebutharga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai 7 JUN 2017 (RABU) hingga  13 JUN 2017 (SELASA).  Dokumen sebutharga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang  berkaitan  yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya memuat turun dokumen tawaran sebutharga tersebut. Tawaran Sebutharga hendaklah dikemukakan terus kepada alamat di bawah ;-

 

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 13 JUN 2017 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebutharga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 07 Jun 2017 08:59:00 +0800
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAGAR SEKOLAH DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH-SEKOLAH, JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/677-kerja-kerja-penyelenggaraan-pagar-sekolah-dan-kerja-kerja-berkaitan-di-sekolah-sekolah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/677-kerja-kerja-penyelenggaraan-pagar-sekolah-dan-kerja-kerja-berkaitan-di-sekolah-sekolah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur Dengan segala hormatnya merujuk perkara diatas

Dilampirkan sebutharga untuk makluman tuan/puan

Klik di sini untuk memuat turun  sebutharga

]]>
jpnkl.spm@moe.gov.my (Pentadbir Portal) Fri, 02 Jun 2017 10:29:22 +0800
IKLAN KENYATAAN SEBUT HARGA SECARA CABUTAN UNDI BIL.02/2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016  Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas

 Dilampirkan Iklan Kenyataan Sebut Harga Secara Cabutan Undi Bil.02/2016

 Klik di sini untuk memuat turun iklan kenyataan sebut harga

]]>
penulis.upg@moe.gov.my (Unit Pembangunan) Tue, 06 Sep 2016 10:30:28 +0800