Sebut Harga http://jpwpkl.moe.gov.my Tue, 22 Aug 2017 01:45:53 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN AM PEJABAT (ALAT TULIS, KERTAS DAN TONER) BAGI KEPERLUAN SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN DAN PENGURUSAN TENDER KE JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BIL 2/2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/689-sebut-harga-membekal-dan-menghantar-bekalan-am-pejabat-alat-tulis-kertas-dan-toner-bagi-keperluan-sektor-penilaian-dan-peperiksaan-dan-pengurusan-tender-ke-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bil-2-2017 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/689-sebut-harga-membekal-dan-menghantar-bekalan-am-pejabat-alat-tulis-kertas-dan-toner-bagi-keperluan-sektor-penilaian-dan-peperiksaan-dan-pengurusan-tender-ke-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bil-2-2017 X0211630101170113

Sebut harga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 020601 DAN 010201 bertaraf Bumiputera untuk melaksanakan bekalan tersebut. Dokumen sebut harga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai   15 OGOS 2017 ( SELASA )  hingga  21 OGOS 2017 ( ISNIN ).  Dokumen sebut harga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang  berkaitan  yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya memuat turun dokumen tawaran sebut harga tersebut. Tawaran Sebut harga hendaklah dikemukakan terus kepada alamat di bawah ;-

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 21 OGOS 2017 ( ISNIN ) 12.00 tengah hari.  Sebut harga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Tue, 15 Aug 2017 07:00:00 +0800
SEBUTHARGA KONTRAK PERKHIDMATAN SEWA BELI MESIN PENYALIN (FOTOSTAT) BARU BAGI 20 BUAH SEKOLAH MENENGAH DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 1 JULAI 2017 HINGGA 30 JUN 2019 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/678-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2019 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/678-sebutharga-kontrak-perkhidmatan-sewa-beli-mesin-penyalin-fotostat-baru-bagi-20-buah-sekolah-menengah-di-bawah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur-bagi-tempoh-1-julai-2017-hingga-30-jun-2019 X0211630101170008

Sebutharga dipelawa kepada pembuat / pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 221502 bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera untuk melaksanakan bekalan tersebut. Dokumen sebutharga tersebut boleh diperolehi melalui sistem ePerolehan mulai 7 JUN 2017 (RABU) hingga  13 JUN 2017 (SELASA).  Dokumen sebutharga juga boleh didapatkan dengan PERCUMA namun ianya hanya boleh dikunci masuk oleh pembekal / syarikat / wakil syarikat yang berdaftar dengan ePerolehan dan mempunyai Kod Bidang  berkaitan  yang masih sah tempohnya. Pembekal / syarikat diingatkan supaya memuat turun dokumen tawaran sebutharga tersebut. Tawaran Sebutharga hendaklah dikemukakan terus kepada alamat di bawah ;-

 

 Pengarah Pendidikan

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

50604 Kuala Lumpur

(u.p.: UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET)

 

Sebelum atau pada 13 JUN 2017 (SELASA) 12.00 tengah hari.  Sebutharga  yang lewat, berbangkit dari sebarang sebab tidak akan dipertimbangkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

   b.p Pengarah Pendidikan

        JPWP Kuala Lumpur.

]]>
penulis.upa@moe.gov.my (Unit Perolehan dan Pengurusan Aset) Wed, 07 Jun 2017 08:59:00 +0800
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAGAR SEKOLAH DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH-SEKOLAH, JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/677-kerja-kerja-penyelenggaraan-pagar-sekolah-dan-kerja-kerja-berkaitan-di-sekolah-sekolah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/677-kerja-kerja-penyelenggaraan-pagar-sekolah-dan-kerja-kerja-berkaitan-di-sekolah-sekolah-jabatan-pendidikan-wilayah-persekutuan-kuala-lumpur Dengan segala hormatnya merujuk perkara diatas

Dilampirkan sebutharga untuk makluman tuan/puan

Klik di sini untuk memuat turun  sebutharga

]]>
jpnkl.spm@moe.gov.my (Pentadbir Portal) Fri, 02 Jun 2017 10:29:22 +0800
IKLAN KENYATAAN SEBUT HARGA SECARA CABUTAN UNDI BIL.02/2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016 http://jpwpkl.moe.gov.my/index.php/23-sebutharga/632-iklan-kenyataan-sebut-harga-secara-cabutan-undi-bil-02-2016  Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas

 Dilampirkan Iklan Kenyataan Sebut Harga Secara Cabutan Undi Bil.02/2016

 Klik di sini untuk memuat turun iklan kenyataan sebut harga

]]>
penulis.upg@moe.gov.my (Unit Pembangunan) Tue, 06 Sep 2016 10:30:28 +0800