Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.30 saat

Pelajaran Menengah

PENGENALAN

 • Selepas UPSR, murid-murid berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada dua peringkat:
  • Pendidikan Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)
  • Pendidikan Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)

PENDIDIKAN MENENGAH RENDAH

 • Ini merangkumi Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Subjek yang akan dipelajari terbahagi kepada berikut:

  Bil Teras Pilihan
  1. Bahasa Melayu Pendidikan Islam
  2. Bahasa Inggeris Pendidikan Moral
  3. Sains Kemahiran Hidup: Ekonomi Rumah Tangga
  4. Sejarah Kemahiran Hidup: Pertanian
  5. Geografi Kemahiran Hidup: Perdagangan dan Keusahawanan
  6. Matematik Kemahiran Hidup Bersepadu
  7.   Bahasa-bahasa Eropah
  8.   Bahasa ibunda
 • Pilihan subjek pilihan adalah tertakluk kepada kemampuan sekolah. Pada pengajian murid-murid di Tingkatan 3, mereka akan dinilai melalui peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR).

PENDIDIKAN MENENGAH ATAS

 • Setelah tamat Pendidikan Menengah Rendah, murid-murid akan berpeluang melanjutkan pelajaran ke Menengah Atas selama 2 tahun (Tingkatan 4- Tingkatan 5).
 • Sejak pelaksanaan sijil terbuka, murid-murid perlu mengambil empat subjek wajib iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Islam atau Moral dan Sejarah.
 • Terdapat tiga aliran utama dalam pendidikan menengah atas:
  • Aliran Akademik (Sains/Sastera)
   • Murid yang berminat dalam bidang akademik boleh memilih salah satu antara dua aliran utama. Murid yang berminat dengan sains akan mengambil subjek Kimia, Biologi, Fizik, Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris untuk Sains dan Teknologi (English for Science and Technolgy, EST).
   • Sekiranya memilih aliran sastera, murid akan memilih sains paduan dan sebarang subjek lain yang tidak berunsur sains seperti perakaunan atau perdagangan.
  • Aliran Teknik dan Vokasional
   • Selepas tamat PMR, murid yang berminat berpeluang untuk memilih ke aliran teknik. Antara jurusan yang ditawarkan seperti berikut:
    • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
    • Pengajian Kejuruteraan Awam
    • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
    • Pertanian
    • Perdagangan
    • Pengurusan Makanan
    • Pengajian Pakaian
   • Murid berpeluang untuk memilih ke aliran vokasional. Antara jurusan yang ditawarkan seperti berikut:
    • Elektrik
    • Elektronik
    • Automotif
    • Katering
    • Pengaturcaraan Komputer
   • Terdapat beberapa sekolah menengah kebangsaan (SMK) yang menawarkan aliran teknikal, tetapi bilangannya terhad dan hanya dua subjek elektif yang ditawarkan iaitu Lukisan Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan.
   • Murid yang meminati jurusan yang ditawarkan mestilah memohon untuk kemasukan ke Sekolah Menengah Teknik secara atas talian.
   • Pada akhir pengajian tingkatan 5 murid-murid daripada aliran ini akan dinilai melalui peperiksaan SPM.
  • Aliran Agama

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA

 • Objektif
  • Mencapai kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum..
  • Melahirkan pelajar yang mengamalkan akhlak mulia.
  • Membentuk generasi pelajar sebagai pemimpin yang boleh diteladani.
  • Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran budaya yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam.
  • Menyediakan pelajar yang dapat memberi sumbangan yang berkesan bagi memenuhi keperluan negara dan ummah.
 • Keistimewaan
  • Berusaha mengamalkan budaya hidup Islam.
  • Banyak peluang melanjutkan pelajaran.
  • Menguasai B. Arab, jawi & Kemahiran Al-Quran.
  • Potensi menjadi tenaga pakar yang faham Islam.
  • Lahir pendakwah yang berhikmah & bertanggungjawab.
 • Sekolah
  • SMKA Kuala Lumpur

SEKOLAH KLUSTER

 • Latar Belakang
  • Penubuhan Sekolah Kluster terkandung dalam Bab 9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang telah dilancarkan pada 16 Januari 2006. Pewujudan Sekolah Kluster adalah berdasarkan pendekatan kedua PIPP iaitu untuk mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam kluster kecemerlangan yang mekanismenya dinyatakan dalam Teras Strategik Ke-6, Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan. Tinjauan literatur menunjukkan bahawa amalan mengelompokkan sekolah dilaksanakan di luar negara untuk peningkatan kualiti pendidikan. Pengelompokan yang dilaksanakan di luar negara adalah berasaskan lokaliti ataupun kecemerlangan.
 • Definisi
  • Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.
 • Tujuan
  • Sekolah Kluster diwujudkan bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia.
 • Pelaksanaan
  • Terdapat tiga jawatankuasa yang ditubuhkan bagi melaksanakan konsep sekolah kluster. Jawatankuasa tersebut ialah:-
   • Jawatankuasa Pemilihan Sekolah - dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
   • Panel Penasihat - dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad
   • Jawatankuasa Pelaksana – dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Jabatan Sekolah)
  • Pelaksanaan sekolah kluster adalah berasaskan kepada proses desentralisasi yang melibatkan pengupayaan sekolah menerusi pemberian autonomi terpimpin. Pandangan stakeholder seperti PIBG, Alumi, pemimpin sekolah dan guru turut diambil kira dalam pelaksanaan sekolah kluster. Mereka telah terlibat secara langsung dalam Bengkel Autonomi Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah diadakan pada 19-20 Mac 2007. Panel Penasihat Sekolah Kluster pula akan membantu menyumbangkan kepakaran mereka bagi memastikan pelaksanaan sekolah kluster dapat berjalan dengan jayanya.
 • Kriteria Pemilihan
  • Pemilihan sekolah kluster akan dibuat berdasarkan kepada kluster berikut:
   • Sekolah Rendah yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan Sekolah Orang Asli.
   • Sekolah Menengah yang terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Harian, Sekolah Premier, Sekolah Seratus Tahun, sekolah dalam persekitaran Putrajaya dan Cyberjaya, dan Sekolah Model Khas.
   • Sekolah Rendah Pendidikan Khas (SPK) dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK), dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV).
   • Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta.
   • Institusi lepas menengah seperti Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru (IPG).
  • Pemilihan sekolah tersebut perlu memenuhi prasyarat dan syarat berikut:
   • Prasyarat Pertama
    • Pengukuran Standard Sekolah
     • Sekolah mestilah mencapai sekurang-kurangnya Taraf Cemerlang berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)
   • Prasyarat Kedua
    • Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Menengah)
     • Gred Purata Sekolah (GPS) untuk peperiksaan awam PMR dan SPM 3 tahun berturut-turut
      • SBP : GPS 2.5 dan ke bawah
      • SMKA : GPS 3.0 dan ke bawah
      • SMT : GPS 4.0 dan ke bawah
      • SM Harian : GPS 4.0 dan ke bawah
    • Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Rendah)
     • Sekolah Rendah Harian: 80% dan ke atas murid lulus semua mata pelajaran dalam UPSR, atau
     • Peratus kelulusan menunjukkan peningkatan; atau
     • GPS UPSR : 2 dan ke bawah
   • Syarat Pemilihan
    • Kecemerlangan murid dalam aspek
     • Akademik
     • Kokurikulum
     • Sahsiah
    • Pengurusan sekolah berwawasan dan berkesan.
    • Pembangunan sumber terurus dan digunakan secara optimum.
    • Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.
    • Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
    • Iklim sekolah kondusif untuk pembangunan modal insan.
    • Keberkesanan pelaksanaan program KPM.
    • Sekolah berwatak.
  • Sekolah yang memenuhi prasyarat dan syarat yang ditetapkan di atas boleh mengemukakan permohonan dan prosedur pemilihan adalah seperti berikut:
   • Langkah 1: Penerimaan pencalonan
   • Langkah 2: Penilaian menggunakan instrumen SKPM dan Annex
   • Langkah 3: Penentuan standard (standard fixing) oleh JK Pelaksana Sekolah Kluster
   • Langkah 4: Kesahan calon dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional
   • Langkah 5: Calon dimaklumkan kepada Lembaga Penasihat
   • Langkah 6: Pengumuman oleh YB Menteri Pelajaran
 • Pengurusan
  • Pemimpin sekolah kluster ialah:
   • Pengetua/Guru Besar (DG52/DGA 36)
   • Pemimpin yang terpilih memenuhi syarat pemimpin cemerlang
   • Jawatan: school-based post
 • Guru-guru sekolah kluster pula:
  • Memenuhi kriteria Guru Cemerlang
  • Prestasi mereka akan menentukan sama ada mereka kekal mengajar di Sekolah Kluster
  • Boleh mendapatkan perkhidmatan pakar mengikut niche areas sekolah dalam bidang kokurikulum secara kontrak atau sambilan
  • Nisbah kelas: guru ialah 1:2
 • Kaedah pemilihan pelajar sekolah kluster:
  • Kluster SBP, SMT dan SMKA kekal seperti amalan sedia ada
  • Kluster lain, pengetua/guru besar diberi kuasa mengambil sejumlah kecil murid baru untuk bidang kebitaraan sekolah
  • Ujian saringan sekolah
 • Akauntabiliti Pemimpin Sekolah berpandukan:
  • Key Performance Indicator (KPI)
  • Pengurusan sumber manusia dan fizikal
  • Sumber kewangan pembangunan
  • Program kurikulum dan kokurikulum berkesan
  • Lulusan sekolah berkualiti: pencapaian akademik, kokurikulum dan sahsiah
  • TOR Sekolah Kluster
 • Autonomi Sekolah
  • Jenis Autonomi yang diberikan kepada sekolah berbentuk:
   • Umum (untuk semua sekolah)
   • Khusus (mengikut keperluan sekolah berlandaskan kepada jenis sekolah, pengajiannya dan niche areas).
  • Autonomi yang diberikan juga merupakan autonomi terpimpin yang memerlukan kepada:
   • Pematuhan piawai yang berikut:
    • Akta Pendidikan 1996
    • Sistem Pendidikan Kebangsaan
    • Akta Tatacara Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan dan Garis Panduan dan Surat-surat Siaran
    • SKPM
  • Senarai Bidang Autonomi:
   • Pengurusan Sekolah
   • Pengurusan Sumber Manusia
   • Pengurusan Sumber Kewangan dan Sumber Fizikal
   • Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum
   • Pengurusan dan Pelaksanaan Kokurikulum
 • Jaminan kualiti:
  • Bagi memastikan sekolah kluster sentiasa mempertingkatkan standard kualiti, jaminan kualiti di sekolah kluster akan menggunakan mekanisme kawalan luaran dan kawalan dalaman.
 • Peranan Agensi Lain
  • Sekolah Kluster akan memperluas peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG, Lembaga Pengelola, Alumni dan NGO dalam aspek:
   • Biasiswa
   • Kewangan / Dana
   • Program Kecemerlangan Akademik
   • Program Kecemerlangan Kokurikulum
   • Program Kerjaya
 • Impak Sekolah Kluster
  • Sekolah kluster akan memberi impak yang positif kepada pendidikan negara dari segi:
   • Program Kecemerlangan Kokurikulum
   • Program Kerjaya
   • Pelajar sekolah cemerlang secara keseluruhan (holistic) dalam sistem: 5.8% daripada 5.2 juta pelajar
   • Lepasan sekolah kluster diterima masuk universiti ternama luar negara
   • Badan korporat dan agensi kerajaan berkeyakinan menaja pengajian lepasan sekolah kluster
   • Menyediakan asas kukuh melahirkan peneraju utama agen perubahan
   • Sebanyak 300 buah sekolah diiktiraf antarabangsa (3.1% daripada 9663 sekolah)
   • Model piawaian kepada sekolah dalam dan luar negara
   • Pemimpin berkualiti (3.1% daripada 9663 sekolah) dan guru yang cemerlang (6.9% daripada 350,000 guru)
   • Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia

 

SNEAKERS
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/