Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.31 saat

Pra Sekolah

MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 • Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik,
 • Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi,
 • Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua,
 • Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama,
 • Mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir dan menyelesaikan masalah,
 • Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial,
 • Mempratikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik,
 • Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

KONSEP PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 • Merupakan pendidikan yang tidak formal dan fleksibel. Kaedah pembelajaran dan pengajarannya menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Aktiviti yang dirancang menitik beratkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Di samping menekankan aktiviti yang boleh merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bekerjasama, sifat hormat-menghormati dan berdisplin bagi menyediakan mereka mengikuti pembelajaran dan pengajaran yang lebih formal di sekolah rendah.


VISI PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 • "Pengurusan Pendidikan Prasekolah Bertaraf Dunia"


MISI PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 • Membangunkan Sistem Pengurusan Pendidikan yang Bertaraf Dunia bagi Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya dan Memenuhi Aspirasi Negara.

LATAR BELAKANG PROGAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 18 Disember 1991
  • Mesyuarat Jemaah Menteri mengarahkan KPM melaksanakan Program Prasekolah.
  • Sebanyak 1,131 buah kelas prasekolah telah dibuka termasuk 26 buah di Maktab Perguruan.
 • Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
  • Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan
 • 6 Jun 2001
  • Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju KPM melaksanakan Peluasan Program Prasekolahan
 • Bilangan Institusi, Kelas Serta Enrolmen Murid Prasekolah Wilayah Persekutuan

  Bil Institusi Bil Kelas Bil Murid Catatan
  126 162 3414 Termasuk SKPK dan Institusi Pendidikan Guru

*Data berdasarkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan sehingga 9 Ogos 2011

TALIAN UNTUK DIHUBUNGI

 • Unit Pengurusan Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah
  Sektor Pengurusan Sekolah
  Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  Telefon: +603-62046130

 

Nike Paul George PG1
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/