Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.28 saat

Latarbelakang JPWPKL

LATARBELAKANG

 • Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri: 
  • Pn Maznah binti Abu Bakar, ANS; PMC
   (Tahun : 17/6/2019 - Sekarang )
  • Tuan Haji Ismail bin Musa
   (Tahun : 12/9/2018 - 11/6/2019)
  • Pn. Rusni binti Ab Jalil, KMW
   (Tahun : 10/7/2017 - 22/6/2018)
  • YBhg. Dato' Hajah Foziah binti Buang
   (Tahun : 10/4/2015 - 3/7/2017)
  • YBhg. Datin Nawal binti Salleh
   (Tahun : 27/6/2014 - 6/3/2015 )
  • Encik Abdullah bin Mad Yunus
   (Tahun 11/7/2012 -27/6/2014)
  • YBhg. Dato' Haji Khairil bin Awang
   (Tahun 8/9/2011 - 11/7/2012)
  • Tuan Haji Mohd Adenan bin Deraman
   ( Tahun : 1/2/2010 - 25/8/2011)
  • En.Suliaman @ Sulaiman bin Wak
   ( Tahun : 18/12/2008 - 31/1/2010)
  • Tuan Haji Mohd Radzi bin Abd Jabar
   ( Tahun : 6/10/2007 - 17/12/2008)
  • Tuan Haji Abas bin Hj. Awang
   ( Tahun : 26/5/2006 - 18/9/2007)
  • YBhg. Dato' Hjh. Noor Rezan bt. Bapoo Hashim
   ( Tahun : 16/5/2004 -25/5/2006
  • YBhg. Dato’ Yaacob bin Wan Ibrahim
   ( Tahun : 1/6/2001 - 10/5/2004)
  • En. Ismail Sajad b. Sajad
   ( Tahun : 16/5/2000 - 31/5/2001)
  • Tuan Haji Ahmad bin Safie
   ( Tahun : 16/3/1999 - 6/5/2000)
  • YBhg. Datin Hajah Hazimah bt. A.Rahman
   ( Tahun : 1/7/1997 -7/3/1999)
  • Pn. Robeahtun Dato' Haji Ahmad Damanhuri
   ( Tahun :1/5/1996 - 23/6/1997
  • Tuan Haji Mohd Zin bin Ishak
   ( Tahun : 1/1/1995 - 30/4/1996)
  • Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Rahim Abdul Hamid
   ( Tahun : 1/2/1993 - 31/12/1994
  • Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Rahman Yeop
   ( Tahun : 1/9/1991 - 18/11/1992)
  • En. Abdul Rahman Mohd Ali
   ( Tahun : 8/8/1990 - 31/8/1991)
  • Pn. Hajah Badiah Abdul Rahman
   ( Tahun : 1/11/1986 - 30/6/1990)
  • Y.Bhg. Dato' Haji Mohd Hussein Ahmad
   ( Tahun : 16/9/1983 - 1/11/1986)
  • Y.Bhg. Dato' Mohd Khalid Abdul Halim
   ( Tahun : 1/3/1982 - 15/9/1983)
  • Y.Bhg. Dato' Haji Anas Haji Ahmad
   (Tahun : 1/11/1979 - 1/3/1982)

VISI

 • "Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera"

MISI

 • "Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

MOTO

 • "JPWPKL Mercu Kegemilangan"

OBJEKTIF

 • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
 • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang-peluang kepada semua warga negara Malaysia.
 • Meluaskan dasar pendemokrasiaan pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.
 • Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih bersistematik, efisien dan berkesan.
 • Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah.
 • Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam Pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui penggunaan Teknologi Pendidikan.
 • Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
 • Meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
 • Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matlamat 60:40
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat.
 • Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
 • Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.
FUNGSI
 • Merancang, menyelia, mengurus, melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan dalam hal-hal perkhidmatan personal, perjawatan, latihan, pentadbiran kewangan, maklumat dan kemudahan fizikal secara profesional, cekap dan berkesan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan pendiidkan dan dakwah dilaksanakan dengan sempurna mengikut prinsip dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan akademik dilaksanakan mengikut prinsip dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Mengurus dan mengendalikan program pembangunan kemanusiaan dan memastikan pelaksanaan kurikulum dan perkembangan sahsiah pelajar dilaksanakan selaras dengan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan pengurusan sekolah menengah / rendah dan pendidikan swasta dilaksanakan berteraskan perundangan pendidikan.

 

Nike Shoes
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/