Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam
 • Banner APC 2018

Kelajuan Halaman

0.22 saat

Pejabat Pendidikan

Unit Kurikulum

LATARBELAKANG

 • Sektor Pengurusan Akademik merupakan tunjang kepada Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sektor ini bertanggungjawab kepada pengurusan akademik di sekolah-sekolah rendah dan menengah Wilayah Persekutuan. Mengikut penstrukturan semula jabatan pada Ogos 2008, sektor ini dipimpin oleh seorang Ketua Sektor dengan dibantu oleh pegawai-pegawai akademik serta kakitangan sokongan.
OBJEKTIF
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu
 • Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang Sains dan Teknologi untuk mencapai matlamat Dasar 60 : 40
 • Menyediakan pelbagai kemudahan dan khidmat sokongan bagi meneruskan dasar pelaksanaan MBMMBI
 • Menyediakan Program Peningkatan Prestasi mata-mata pelajaran UPSR, PMR, SPM, STPM serta kemahiran berbahasa Inggeris
 • Meningkatkan tahap Pengajaran dan Pembelajaran di bilik darjah

VISI

 • Sekolah Cemerlang Pembina Modal Insan Gemilang

MISI

 • Memimpin Pengurusan Sekolah Melalui Amalan Budaya Kerja Cemerlang
 • Memperkasa Sistem Pendidikan Berkualiti Melalui Pendidikan Bersepadu Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • Memantapkan Pelaksanaan Rancangan Dan Program Sekolah Melalui Perkongsian Pintar
 • Membangunkan Potensi Individu Sepenuhnya Melalui Pendidikan Bersepadu Dan Berkualiti

FUNGSI UTAMA

 • Pengurusan Akademik
 • Peningkatan Prestasi Akademik.
 • Pemantauan dan Penyeliaan.
 • Penyebaran Maklumat Kurikulum
 • Peningkatan Profesionalisme Guru.
 • Bidang Umum.

AKTIVITI-AKTIVITI BAGI SETIAP FUNGSI UTAMA

 • Peningkatan Prestasi Akademik
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan berkaitan akademik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
  • Merancang, menyelaras dan mengurus strategi pelaksanaan semua mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan menengah.
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan program-program dan projek-projek khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik
  • Merancang, menyelaras, mengurus dan menganalisis data dan maklumat berkaitan pelaksanaan program akademik untuk tindakan susulan bagi tujuan penambahbaikan
 • Pemantauan dan Penyeliaan
  • Merancang, menyelia, memantau, mengesan dan membuat pengesahan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kurikulum di sekolah.
  • Merancang, menyelaras dan mengurus pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
  • Membimbing dan memberikan panduan kepada guru-guru berkaitan urusan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kurikulum di sekolah.
 • Penyebaran Maklumat Kurikulum
  • Merancang, menyelaras dan mengurus program penyebaran maklumat secara bersepadu untuk guru-guru bagi peningkatan kecemerlangan akademik.
  • Merancang, menyelaras, melaksana dan menyebarluaskan dapatan penyelidikan pendidikan dan kajian tindakan bagi peningkatan profesionalisme keguruan.
 • Peningkatan Profesionalisme Guru
  • Merancang, menyelaras dan mengurus pembangunan profesionalisme keguruan berdasarkan pedagogi dan mata pelajaran.
 • Bidang Umum

Lebih lanjut: Unit Kurikulum

http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/