Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam
 • Banner APC 2018
 • pelancaran murid cicir

Kelajuan Halaman

0.29 saat

Pejabat Pendidikan

Statistic SPS

JENIS SEKOLAH BIL SEKOLAH BIL KELAS MURID GURU BUKAN GURU
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
RENDAH
SK 134 2909 41271 39769 81040 1867 4659 6526 137 607 744
SJK(C) 42 1279 21795 21073 42868 343 1988 2331 47 156 203
SJK(T) 15 147 1721 1733 3454 56 278 334 22 48 70
SK (KHAS) 3 25 48 53 101 23 47 70 7 21 28
Jumlah (RENDAH) 194 4360 64835 62628 127463 2289 6972 9261 213 832 1045
MENENGAH
SMK 90 3531 41110 41287 82397 1361 5991 7352 255 709 964
SM Teknik 1 22 315 309 624 15 43 59 6 10 16
SMK Agama 1 25 301 391 692 58 62 120 3 12 15
SM Khas 1 22 81 56 137 14 37 51 6 22 28
SM Berasrama Penuh 3 55 820 618 1438 43 111 154 29 33 62
Sekolah Sukan 1 24 246 171 417 51 59 110 23 21 44
SM Agama (SABK) 2 42 504 611 1115 48 84 132 6 9 15
Sekolah Seni 1 10 102 125 227 14 24 38 7 3 10
Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih 1 6 87 51 138 5 11 16 2 2 4
Kolej Tingkatan 6 1 30 213 337 550 16 65 81 4 4 8
Kolej Vokasional 2 62 815 714 1529 63 172 235 14 21 35
Sekolah Dalam Hospital 3   7 19 26 0 4 4
Jumlah (MENENGAH) 107 3829 44594 44670 89264 1696 6678 8374 355 850 1205
JUMLAH (JPWPKL) 301 8189 109429 107298 216727 3985 13650 17635 568 1682 2250
* Sumber Data Sekolah : Data Modul Pengurusan Sekolah (EMIS) berakhir 30 Jun 2018
*Sumber Data Kelas dan Murid : Data Modul Pengurusan Murid (APDM) berakhir 30 Jun 2018
*Sumber Data Guru dan Bukan Guru : Data Modul Pengurusan Guru (eOperasi) berakhir 30 Jun 2018

 

 

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah

LATARBELAKANG

 • Pada tahun 1995, struktur PPDa telah dipertingkatkan dengan pertambahan seorang pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri. Unit PPDa di peringkat daerah juga diwujudkan dengan pelantikan seorang Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah di Pejabat Pelajaran Daerah. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah diletak di bawah Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan bersama Unit Hal Ehwal Murid, Unit Sukan, Unit Kokurikulum dan Pusat Kokurikulum.

OBJEKTIF

 • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran PPDa kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids
 • Membangun modal insan yang memiliki ketahanan dan jati diri yang tinggi dikalangan murid dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani
 • Membentuk budaya sihat, tingkahlaku positif dan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah
 • Melibat dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids

FUNGSI

 • Untuk membangunkan sumber manusia yang mempunyai nilai modal manusia dan modal sosial yang tinggi. Tugas ini merangkumi usaha-usaha pendidikan pencegahan rokok, alkohol, dadah dan HIV/Aids terhadap murid-murid sekolah.

PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN AWALAN UNTUK PENCEGAHAN ROKOK, DADAH, INHALAN, ALKOHOL DAN HIV/AIDS.

 • Perancangan untuk pelaksanaan program pendidikan pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids di dalam kurikulum dan kokurikulum.
 • Perancangan pelaksanaan kursus perkembangan staf (kejurulatihan) pendidikan pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Pengumpulan data murid berisiko dan murid terlibat dalam rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Penyelarasan pelaksanaan program pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
 • Pemantauan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids melalui kurikulum dan kokurikulum.
 • Pemantauan perkembangan penglibatan murid dengan masalah rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Melaksanakan tindakan susulan dalam semua program pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids

PENGURUSAN PROGRAM INTERVENSI.

 • Perancangan untuk pelaksanaan program intervensi.
 • Perancangan pelaksanaan kursus perkembangan staf (kejurulatihan) program intervensi.
 • Pengumpulan data murid berisiko dan murid terlibat dalam rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids untuk program intervensi.
 • Penyelarasan pelaksanaan program rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
 • Pemantauan pelaksanaan program intervensi murid.
 • Pemantauan perkembangan murid terlibat dengan penggunaan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Melaksanakan tindakan susulan dalam semua program intervensi untuk rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

PENGURUSAN DATA, DOKUMENTASI DAN PUBLISITI.

 • Pengurusan Data PPDa
 • Pengurusan Dokumentasi
 • Pengurusan Penyelidikan PPDa
 • Pengurusan Publisiti

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR.

 • Perancangan untuk pelaksanaan program hubungan luar untuk program melibatkan murid, guru, kakitangan dan ibubapa.
 • Perancangan pelaksanaan kursus perkembangan staf (kejurulatihan) dengan agensi-agensi luar.
 • Penyelarasan pelaksanaan program rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids dengan pelbagai agensi
 • Pemantauan pelaksanaan program bersama agensi luar.
 • Pemantauan perkembangan murid yang terlibat dengan program bersama agensi luar.

CARTA ORGANISASI

Paparan carta organisasi, tekan sini.

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

 

 

BIL

 

 

NAMA

 

 

JAWATAN DAN GRED

 

1.

 

ISMAIL BIN MOHD NOOR

 

 

KETUA UNIT (DG44)

 

2.

 

 

DIPINJAMKAN KE PPW SENTUL

 

PENOLONG PENGARAH (DG41)

 

3. 

 

 

 ZAINAB BINTI HASAN

 

PENYELIA KANAN (DGA34)

 

 

4.

 

 

NURUL ASHIKIN BINTI SAPARUDDIN

 

PEMBANTU TADBIR (N17)

 

5.

 

 

MUHAMAD AZLAN SHAH BIN MOHAMED AZRAAI

 

 

PEMBANTU OPERASI (N11)

 

 

Statistik (SPS)

JENIS SEKOLAH BIL SEKOLAH BIL KELAS MURID GURU BUKAN GURU
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
RENDAH
SK 131 2916 42049 40689 82738 1818 4510 6328 135 591 726
SJK(C) 42 1280 22314 21527 43841 348 1926 2274 47 141 188
SJK(T) 15 149 1756 1734 3490 61 274 335 19 52 71
SK (KHAS) 3 25 48 44 92 24 44 68 7 19 26
Jumlah (RENDAH) 191 4370 66167 63994 130161 2251 6754 9005 208 803 1011
MENENGAH
SMK 89 3507 40502 40467 80969 1361 5941 7302 240 668 908
SM Teknik 1 22 321 314 635 16 42 58 6 10 16
SMK Agama 1 25 313 372 685 57 64 121 2 10 12
SM Khas 1 22 72 54 126 16 37 53 5 22 27
SM Berasrama Penuh 3 54 843 664 1507 42 108 150 29 33 62
Sekolah Sukan 1 25 271 172 443 48 56 104 20 20 40
SM Agama (SABK) 2 41 456 584 1040 52 85 137 6 10 16
Sekolah Seni 1 10 104 113 217 12 20 32 6 2 8
Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih 1 6 88 45 133 5 10 15 2 2 4
Kolej Tingkatan 6 2 60 353 609 962 29 120 149 6 10 16
Kolej Vokasional 2 50 611 609 1220 62 170 232 15 21 36
Sekolah Dalam Hospital 3   6 19 25 0 4 4
Jumlah (MENENGAH) 107 3822 43934 44003 87937 1706 6672 8378 337 812 1149
JUMLAH (JPWPKL) 298 8192 110101 107997 218098 3957 13426 17383 545 1615 2160
* Sumber Data Sekolah : Data Modul Pengurusan Sekolah (EMIS) berakhir 30 Jun 2019
*Sumber Data Kelas dan Murid : Data Modul Pengurusan Murid (APDM) berakhir 30 Jun 2019
*Sumber Data Guru dan Bukan Guru : Data Modul Pengurusan Guru (eOperasi) berakhir 30 Jun 2019

 

 

Unit Sukan

LATAR BELAKANG UNIT SUKAN

Unit Sukan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah dipindahkan ke Jalan Maran Off Jalan Kuantan, Kuala Lumpur dari Jalan Cochrane pada tahun 2012. Unit Sukan kini di dalam satu kawasan bersama asrama  Sekolah Sukan Negeri Seri Titiwangsa.

FUNGSI UNIT SUKAN

 • Merancang, mengurus dan menyelaras aktiviti sukan dan permainan mengikut takwim zon, negeri dan kebangsaan yang berfokuskan kepada strategi : Sukan Untuk Semua dan Sukan Prestasi Tinggi.
 • Memberi ruang dan peluang yang seluas-luasnya kepada murid-murid sekolah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mengambil bahagian dalam aktiviti sukan dan permainan.
 • Membangunkan modal insan cemerlang dengan penekanan terhadap aspek kemenjadian murid serta memiliki kekuatan mental, fizikal dan spritual yang berkonsepkan "Satu Malaysia".
 • Memantau pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ( 1M1S) di sekolah-sekolah Wilyah Persekutuan Kuala Lumpur serta mengamalkan "Gaya Hidup Sihat" bagi melahirkan murid yang cergas dan cerdas melalui penglibatan dalam program sukan sepanjang tahun.
 • Melahirkan atlet pelapis sukan negara Malaysia melalui Pusat Latihan Daerah ( PLD ), Sukan Prestasi Tinggi Sekolah ( SPTS ), Sekolah Sukan Negeri ( SSN ) dan Sekolah Sukan Malaysia ( SSM )

OBJEKTIF UNIT SUKAN

 • Merancang,mengelola dan melaksanakan program atau aktiviti sukan dan permainan sepanjang tahun di peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Meningkatkan persepsi positif terhadap bidang sukan di kalangan semua warga pendidikan dan masyarakat keseluruhan.
 • Membina jalinan kerjasama dengan pelbagai pihak untuk mewujudkan peluang menyertai program sukan dan penyertaan untuk guru dan atlet.
 • Menjana atlet yang berpotensi tinggi ke arah kecemerlangan sukan bertaraf dunia.
 • Melahirkan masyarakat yang berbudaya sukan dan selaras dengan dasar baru negara.

CARTA ORGANISASI UNIT SUKAN :  Sila klik di sini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Emel(@moe.gov.my) Telefon
1. MOHD ADNIN TAN BIN ABDULLAH KETUA UNIT adnin.abdullah 0340210701
2.  KOSONG PENOLONG PENGARAH   0340210797
3. MUHAMMAD SOBRI BIN OMAR PENYELIA KANAN SUKAN sobri.omar 0340210831
4.  KOSONG PENYELIA PROJEK KHAS SUKAN   0340210814
5. ISMAEL ZAM BIN BAHAROM PEGAWAI TEKNIKAL SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH (SPTS) ismael.baharom 0340210793
6.  KOSONG PEGAWAI TEKNIKAL SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH (SPTS)   0340210712
7.  KOSONG PENYELIA SUKAN   0340210826
8. AZMAN BIN HUSSIN PEMBANTU TADBIR azmanhusin 0340210761
9.  KOSONG PEMBANTU TADBIR RENDAH   0340210764
10.  KOSONG PEMBANTU OPERASI    

Pusat Kokurikulum

OBJEKTIF

 • Menyediakan tempat dan kemudahan kepada murid untuk menjalankan aktiviti pendidikan luar dan rekreasi.
 • Memberi peluang kepada lebih ramai murid terlibat dalam aktiviti di Pusat Kokurikulum Kuala Lumpur.
 • Memberi peluang kepada lebih ramai murid untuk mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di dalam kelas.
 • Memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat dan potensi diri.
 • Memantapkan disiplin dan sahsiah murid.
 • Menguruskan kewangan Pusat Kokurikulum untuk dimanfaatkan kepada murid dan dibelanjakan pada tahun semasa.

FUNGSI

 • Sebagai pusat latihan khususnya kepada warga pendidikan bagi melaksanakan program dan aktiviti pendidikan luar dan rekreasi.
  • Kursus Peningkatan Profesionalisme Kejurulatihan Pusat Kokurikulum Kuala Lumpur.
  • Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan logistik untuk kegunaan aktiviti / program.
  • Menyediakan modul latihan dan SOP bagi setiap aktiviti dalam usaha meningkatkan tahap keselamatan aktiviti.
 • Membantu pihak sekolah mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah melalui kegiatan amali pendidikan luar dan rekreasi.
  • Program Motivasi dan Kecemerlangan Insan
  • Program Perkhemahan Pendidikan Luar
  • Program Ekspedisi Pendidikan Luar
  • Latihan Dalam Perkhidmatan
  • Kursus Peningkatan Profesionalisme Pendidik
 • Mengukuhkan keyakinan diri dan mengembangkan potensi individu melalui program atau aktiviti pendidikan luar dan rekreasi.
  • Latihan Dalam Kumpulan
  • Team Building
  • Pengucapan Awam
  • Kebudayaan
  • Solo Camping
 • Memupuk minat terhadap aktiviti pendidikan luar dan rekreasi bagi memberi peluang penglibatan yang lebih luas dalam aktiviti kokurikulum.
  • Aktiviti Darat
   • Orienteering
   • Merentas Halangan
   • Ikhtiar Hidup
   • Merunut Hutan
   • Paintball
   • Berbasikal (Litar Bukit)
   • Mendaki Gunung
  • Aktiviti Air
   • Renang
   • Menyelamat Kelemasan
   • Kayak
   • Snorkeling
   • Scuba Diving
   • Arus Deras (Rafting)
   • Berakit
  • Aktiviti Aras Tinggi
  • Tali Aras Tinggi
  • Mendaki Tembok Tiruan

TUGAS UTAMA

 • Sebagai pusat latihan khususnya kepada warga pendidikan bagi melaksanakan program dan aktiviti pendidikan luar dan rekreasi.
  • Menyediakan latihan dan kursus kepada guru-guru dalam pengurusan dan pengendalian program dan aktiviti pendidikan luar dan rekreasi dalam usaha memperkasakan profesionalisme kejurulatihan.
  • Menyediakan tenaga kejurulatihan yang mahir dalam aktiviti terutamanya yang berisko tinggi dalam usaha meningkatkan tahap keselamatan dan
  • Memantapkan lagi penguasaan dan kemahiran di kalangan jurulatih yang terdiri daripada guru-guru dan pengurusan Pusat Kokurikulum dalam mengendalikan aktiviti pendidikan luar dan rekreasi
 • Membantu pihak sekolah mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah melalui kegiatan amali pendidikan luar dan rekreasi.
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program dan aktiviti pendidikan luar dan rekreasi dalam usaha memantapkan modal insan yang harmonis selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  • Membantu pihak sekolah bagi pengendalian aktiviti pendidikan luar dan rekreasi dalam usaha membina negara.
  • Kearah memperkasakan aktiviti kokurikulum dengan penglibatan murid keseluruhannya
 • Mengukuhkan keyakinan diri dan mengembangkan potensi individu melalui program atau aktiviti pendidikan luar dan rekreasi.
  • Memberi ruang dan peluang kepada setiap individu untuk meneroka potensi diri dalam usaha.
  • Menjana minda setiap individu ke arah pemikiran minda kelas pertama.
 • Memupuk minat terhadap aktiviti pendidikan luar dan rekreasi bagi memberi peluang penglibatan yang lebih luas dalam aktiviti kokurikulum.
  • Mengembangkan minat dan membuat eksplorasi kendiri terhadap aktiviti pendidikan luar dan rekreasi.
  • Meningkatkan kesedaran dan kepentingan pendidikan luar dalam keseimbangan fizikal dan mental di kalangan peserta bagi membentuk modal insan yang seimbang
  • Memantapkan disiplin dan sahsiah murid

  SENARAI PERJAWATAN DAN GRED
BIL NAMA JAWATAN  EMEL(@)moe.gov.my TELEFON
1. ROSLAN BIN HAMID KETUA UNIT  roslan.hamid  
2. SITI RAHAYU BINTI MOHAMED AMIR PENOLONG PENGARAH PENTADBIRAN  siti.rahayu  
3. MOHD MAZLI BIN MALIK PENOLONG PENGARAH PROGRAM  mazli.malik  
4.   PENOLONG PENGARAH LOGISTIK & INFRASTRUKTUR    
5. ASMATUL IZA AZREENA BT MAT ADZIN KETUA JURULATIH  asmatul.adzin  
6. ISWANDI BIN ISMAIL PENYELIA PROGRAM  iswandi.ismail  
7. RAJA MUHAMAD SUWARDI BIN RAJA GHAZALI PENYELIA LOGISTIK & INFRASTRUKTUR  raja.suwardi  
8. MOHD KHAIRULNIZAM BIN HAMJAH PENOLONG KETUA JURULATIH  khairulnizam  
9. AMRAN BIN YUSOF PENOLONG KETUA JURULATIH  amran.yusof  
10. FATHIL AZEEM BIN JAMHOR PENOLONG KETUA JURULATIH  fathil.jamhor  
11. SHAMSIAH BT CHE MAT ZIN PEMBANTU TADBIR OPERASI  shamsiah.cmzin 03-40253933
12. NOOR HAFIZA BINTI KAMARUDDIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN  hafiza.k  
13. ABDULLAH AZIZ BIN ABDUL KHALID PEMBANTU OPERASI  abdullah.aziz  
14. SIVA A/L NADESAN PEMANDU KENDERAAN  siva.nadesan  
15. MAT ROFI BIN ABDUL LATIF PEMANDU KENDERAAN  rofi.latif  
16.   PEMANDU KENDERAAN    


         CARTA ORGANISASI

      Klik di sini  untuk paparan Carta Organisasi

 

 

http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/