Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam
 • Banner APC 2018

Kelajuan Halaman

0.27 saat

Pejabat Pendidikan

Lokasi Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul

Maklumat Umum
Alamat : Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul
    D/A SK Sentul Utama
    51200 Kuala Lumpur
    Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Telefon : +603-4041 2291
Faks : +603-4041 2407
Email : jpnkl.ppws.at.moe.gov.my
Koordinat : lat='3.17573'|lon='101.689946'
 
Peta Lokasi PPW Sentul

Maklumat Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul

LATAR BELAKANG

Latar belakang Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul adalah seperti berikut:-

 • Pada 16 Oktober 2008, Pejabat Pelajaran Wilayah Sentul Kuala Lumpur (PPWSKL)  ditubuhkan. PPWSKL yang baru ditubuhkan ini bertanggungjawab terhadap pengurusan 59 buah sekolah rendah dan 23 buah sekolah menengah di Zon Sentul. 
 • PPSKL memulakan operasinya dengan kapasiti perjawatan seramai 14 orang pegawai yang terdiri daripada seorang Caretaker, 6 orang Penolong Pegawai Pelajaran, 2 orang Penyelia Kanan dan 3 orang Penyelia yang telah menerima surat pelantikan berkuatkuasa pada 16 Oktober 2008.
 • Pada 1 Disember 2008, PPWSKL telah mendapat    seorang kakitangan sokongan iaitu Pembantu Am Pejabat. Setelah hampir dua bulan beroperasi barulah PPWSKL menerima ketuanya pada 2 Januari 2009 iaitu Timbalan Pengarah Pelajaran, Pejabat Pelajaran Wilayah Sentul, Puan Rohanah bt. Baharom.
 • Pengoperasian PPWSKL bermula di premis Sekolah Kebangsaan Sentul Utama mulai 17 November 2008 hingga sekarang. Premis kekal PPWSKL masih dalam perancangan dan tindakan Jabatan Pelajaran Negeri  Wilayah Persekutuan.
 • Terdapat lima unit di bawah pentadbiran PPWSKL yang terdiri daripada Unit Pengurusan Akademik, Unit Pengurusan Sekolah, Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Unit Khidmat Pengurusan dan Pembangunan   dan Unit Psikologi dan Kaunseling.

OBJEKTIF


Objektif Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul adalah seperti berikut:-

 • Memastikan semua sekolah memperoleh bahan dan maklumat terkini berkaitan kurikulum dan kokurikulum serta mengaplikasi mengikut garis panduan yang ditetapkan.
 • Memastikan pencapaian akademik dalam peperiksaan awam dan kokurikulum di tahap gemilang dengan peningkatan sahsiah.
 • Memastikan prasarana pendidikan di semua sekolah mencukupi dan kondusif, menepati kehendak PdP dan kokurikulum berkesan.
 • Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti dengan bantuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
 • Menyediakan latihan dan memastikan kompetensi warga pendidik dan personel di tahap yang tinggi dengan mengeksplotasikan peluang pembelajaran seumur hidup.
 • Memantapkan profesionalisme dan kepimpinan pengetua / guru besar dan meningkatkan kualiti guru melalui latihan berterusan.
 • Membentuk warga kerja yang cekap, jujur dan amanah dalam pengurusan pentadbiran.

PIAGAM PELANGGAN


Piagam Pelanggan Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul adalah seperti berikut:-

 • Memastikan tuan/puan mendapat layanan perkhidmatan kaunter dalam tempoh masa 10 minit.
 • Berasa selesa dan berpuas hati dengan  kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan semasa berurusan dengan kami.
 • Dibantu untuk mendapatkan maklumat yang lengkap  dari pegawai dan kakitangan kami bagi urusan Perkhidmatan  di pejabat ini.
 • Meluluskan Penyata Perubahan Pendapatan (Kew- 8) guru-guru dan staf sokongan di sekolah-sekolah Zon Sentul diuruskan dalam masa tempoh 7 hari bekerja selepas dokumen yang lengkap   diterima dari sekolah.
 • Memastikan proses permohonan urusan cuti Guru Besar/Pengetua (termasuk menyemak    kenyataan cuti) diurus dalam tempoh masa 7 hari bekerja.
 • Memproses urusan penempatan murid ke   sekolah-sekolah yang dipohon dalam tempoh 10 hari bekerja (selagi ia memenuhi syarat yang telah diwajibkan, lengkap dan mengikut prosedur).
 • Memproses permohonan guru ganti ke sekolah-sekolah dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh   permohonan diterima dari sekolah.
 • Menghantar surat akuan terima kepada Pengadu  dalam  tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 • Memberi maklumbalas aduan kepada pelanggan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah keputusan penuh diterima.
 • Membantu pihak sekolah yang gagal melengkapkan maklumat atas talian berkaitan SKPM/SIP dalam tempoh 7 hari selepas tarikh talian ditutup.

CARTA ORGANISASI

Paparan carta organisasi, sila klik di sini.
 

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Paparan senarai perjawatan dan gred, sila klik di sini.
 
 

Lokasi Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat

Maklumat Umum
Alamat : Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat
    Aras 9, Bangunan TH Selborn
    153, Jalan Tun Razak
    50400 Kuala Lumpur
    Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Telefon : +603-2687 8200
Faks : +603-2687 8300
Email : jpnkl.ppwk.at.gov.my
Koordinat : lat='3.168278'|lon='101.711715'
 
Peta Lokasi PPW Keramat

Maklumat Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat

LATAR BELAKANG

Latar belakang Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat adalah seperti berikut:-

 • Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat (PPWK) ditubuhkan pada 16 Oktober 2008. PPWK bertanggungjawab terhadap pengurusan 23 buah sekolah menengah dan 40 buah sekolah rendah di Wilayah Keramat.
 • Pada awal penubuhannya, PPWK beroperasi di SK Jalan Kuantan 2, Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur dengan jumlah pegawai dan kakitangan pada peringkat awal seramai 18 orang.
 • Terdapat lima unit di bawah pentadbiran PPWK iaitu Unit Pengurusan Sekolah, Unit Pengurusan Akademik, Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Unit Pengurusan Maklumat & ICT, dan Unit Pentadbiran Am.
 • Pada 16 September 2011, PPWK telah berpindah ke premis baru di Aras 9, Menara TH Selborn.

OBJEKTIF


Objektif Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat adalah seperti berikut:-

 • Memastikan sistem pengurusan pejabat dan pengurusan kewangan PPWK ditadbir dengan cekap, berkualiti dan berkesan menggunakan teknologi terkini.
 • Memastikan prasarana pendidikan yang cukup dan kondusif untuk menyokong kelangsungan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
 • Memastikan sekolah-sekolah memperoleh semua bahan dan maklumat kurikulum yang terkini daripada JPWPKL dan KPM dan melaksanakannya mengikut garis panduan yang diberi
 • Mempertingkatkan pencapaian akademik.
 • Memastikan proses pelaksanaan peperiksaan awam mengikut prosedur LPM/MPM.
 • Memastikan sekolah mendapat keperluan guru yang mencukupi.
 • Mengawal pengurusan dan pentadbiran sekolah swasta.
 • Memastikan segala urusan pendaftaran dan permohonan sekolah mengikut peraturan yang berkuatkuasa.
 • Memastikan proses pelaksanaan latihan dalam perkhidmatan dijalankan mengikut garis panduan yang diberi.
 • Memastikan pihak sekolah mengurus hal ehwal murid dengan cekap dan berkesan.
 • Memastikan penyertaan dan peningkatan kecemerlangan murid dalam aktiviti kokurikulum yang dirancang.
 • Memastikan semua data sekolah, guru dan bukan guru serta murid dibuat dengan tepat untuk dijadikan asas dalam membuat keputusan yang cekap dan berkesan.

FUNGSI UTAMA


Fungsi Utama Unit-Unit di Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat adalah seperti berikut:-

 • Unit Pengurusan Sekolah (UPS)
  • Mengurus penempatan dan pertukaran murid, prasekolah dan pendidikan khas
  • Mengurus pertukaran dan penempatan guru
  • Mencadangkan pengisian jawatan kanan bagi kumpulan pentadbir
  • Mengurus permohonan dan penempatan kumpulan KGSK
  • Mengurus permohonan dan penempatan murid ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Kelas Rancangan Khas (KRK)
  • Menguruskan hal-hal berkaitan perhubungan dan pendaftaran
  • Menjalankan siasatan aduan dan maklumbalas pelanggan
  • Membantu dan membimbing sekolah secara berterusan
 • Unit Pengurusan Akademik (UPA)
  • Memastikan sekolah memperoleh semua bahan dan maklumat kurikulum yang terkini daripada JPWPKL dan KPM
  • Memastikan sekolah melaksanakan pengurusan kurikulum mengikut garis panduan daripada KPM
  • Memastikan program-program khas akademik KPM dijalankan mengikut garis panduan yang diberi
  • Mempertingkatkan pencapaian akademik
  • Mempertingkatkan pencapaian dalam peperiksaan awam
  • Memastikan sekolah menjalankan latihan dalam perkhidmatan mengikut prosedur ditetapkan
 • Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan (UPPK)
 • Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta bertanggungjawab
 • Meningkatkan disiplin murid melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani, rohani, minat dan bakat murid ke arah kecemerlangan kokurikulum dan sukan
 • Mengukuhkan interaksi dan integrasi dalam kalangan murid untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat
 • Unit Khidmat Pengurusan
  • Mengurus perkhidmatan PPWK berkaitan laporan perubahan KEW, urusan penyata cuti, urusan pengesahan jawatan, dan urusan kursus dan latihan kakitangan
  • Melaksanakan pengurusan aset dan inventori
  • Memantau dan membantu pengurusan kewangan dan akaun sekolah
  • Mengurus kerja penyelenggaraan bangunan, mesin dan alatan pejabat/kebersihan pejabat
  • Mengurus dan mengendalikan staf sokongan
  • Menyelia dan mengurus penggunaan kenderaan
  • Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)
  • Menyediakan peruntukan tambahan PPWK
 • Unit Maklumat dan ICT (UICT)
  • Menyediakan Data Maklumat Asas Pendidikan sekolah-sekolah yang kemaskini, betul dan tepat
  • Menyelaras dan melaksanakan penggunaan aplikasi yang dijadualkan diperingkat PPWK
  • Mengurus kemasukan data, percetakan laporan dan analisis data
  • Mengurus hal-hal pengendalian perkakasan dan perisian aplikasi
  • Memberi input dan menyediakan ulasan perolehan peralatan komputer
 •  

  PIAGAM PELANGGAN

  Piagam Pelanggan Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat adalah seperti berikut:

  • Memastikan setiap murid warganegara mendapat tempat belajar mengikut tahun/tingkatan pada hari pertama sesi persekolahan baharu bermula.
  • Menempatkan guru ke sekolah tidak lewat 14 hari bekerja setelah menerima senarai guru dari KPM dan JPN.
  • Menyediakan dan menyerahkan dapatan pemantauan kepada lokasi pada hari pemantauan.
  • Memastikan setiap pendaftaran calon peperiksaan awam diterima dari sekolah dan dihantar ke JPN dalam tempoh yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.
  • Memastikan semua permohonan pertukaran murid diproses oleh PPWK dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh borang diterima.
  • Memastikan PPWK sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan:
  • (i) sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam masa 10 minit.
  • (ii) menentukan segala surat aduan dan rayuan diberi jawapan dalam temph 14 hari bekerja dari tarikh diterima.
  • (iii) sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan.
   

  CARTA ORGANISASI

  Paparan carta organisasi, sila klik di sini.
   

  SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

  Paparan senarai perjawatan dan gred, sila klik di sini.
   
   

  Lokasi Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu

  Maklumat Umum
  Alamat : Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu
      Jalan Hang Jebat
      50150 Kuala Lumpur
      Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  Telefon : +603-2070 4115
  Faks : +603-2070 4112
  Email : jpnkl.ppwbp.at.moe.gov.my
  Koordinat : lat='3.140393'|lon='101.704034'
   
  Peta Lokasi PPW Bangsar/Pudu

   

  http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/