Pejabat Pendidikan

Pegawai (SISC+)

Nama Dari Ke
01 Januari 2014
Puan Gladys Francis Joseph Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP), Guru Akademik, SMK (L) Methodist, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, Gred hakiki jawatan DG41
Puan Wan Noor Aini binti Wan Ahmad Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41, Pegawai Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, Gred DG41 secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Gred hakiki jawatan DG44
Encik Elan Govan A/L Rengan Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK Kepong Baru Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, Gred hakiki jawatan DG44
Encik Tiong Giong Hock Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK Kepong Baru Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Anis Sabarina binti Abu Bakar Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK(P) Air Panas, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Matematik, Gred DG48 Khas untuk Penyandang (KUP), Gred hakiki jawatan DG44
Puan Yong Wai Yee Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SK Brickfields (1) Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, Gred DG48 Khas untuk Penyandang (KUP), Gred hakiki jawatan DG44
Puan Vijayaletchumi A/P Nagalingam Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48 memangku DG52 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK Kiaramas, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, memangku DG52 secara Khas Untuk Penyandang (KUP), Gred hakiki jawatan DG44
Puan Noor Aini binti Darus Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SK (P) Methodist (1), Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, DG48 Khas untuk Penyandang (KUP), Gred hakiki jawatan DG44
Encik Mohd. Bahaudin Bokhari bin Manaf Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Penolong Pegawai Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Matematik, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Thilagam A/P G. Shanmugam Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK Sinar Bintang, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Normah binti A.Aziz Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Nor Azura binti Mohd Salleh Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 memangku DG48 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK Datok Lokman, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, memangku DG48 secara Khas Untuk Penyandang (KUP).Gred hakiki jawatan DG44
Puan Norazian binti Ab Razak Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP), Guru Akademik, SMA Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Nor Halina binti Abdul Razak Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP), Guru Akademik, SK Jalan Kuantan (1) Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Giam Lee Yim Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SK Kepong Baru Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Matematik, Gred hakiki jawatan DG44
Encik Mohd Asri Bin Mansur Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP),Guru Cemerlang, SMK Dato' Onn, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Faizzah binti Mohd Zaki Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48 secara Khas Untuk Penyandang (KUP), Guru Akademik, SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris Gred DG48 secara Khas untuk Penyandang (KUP), Gred hakiki jawatan DG44
Puan Ong Li Choo Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41, Guru Akademik, SJKC Sam Yoke, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Melayu, DG41 Khas untuk Penyandang (KUP), Gred hakiki jawatan DG44
Puan Hansnawiah binti Muhammad Yusof Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48, Penolong Kanan Pentadbiran, SMK Seri Ampang, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, Gred DG48 secara Khas Untuk Penyandang (KUP). Gred hakiki jawatan DG44
Encik Adam Tan Kheng Huat Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara khas untuk penyandang (KUP), Guru Akademik, SJKC Chiao Nan, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Matematik, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Yusmah @ Yusmah Zairhanis Binti Yusoff Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara khas untuk penyandang (KUP), Penolong Pegawai Pendidikan, Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Sentul sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, Gred hakiki jawatan DG44
Puan Yusniza binti Mohamad Yusof Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41, Guru Akademik, SK Tun Hussein Onn, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu sebagai School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Matematik, PPPS DG41 secara khas untuk penyandang (KUP). Gred hakiki jawatan DG44
Puan Gurmit Kaur A/P Hardeal Singh Pegawai Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG44 secara Khas Untuk Penyandang (KUP), Guru Akademik, SMK Taman Yarl, Kuala Lumpur Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Bahasa Inggeris, Gred hakiki jawatan DG44