Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam
 • Banner APC 2018

Kelajuan Halaman

0.27 saat

Pejabat Pendidikan

Latarbelakang JPWPKL

LATARBELAKANG

 • Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri: 
  • Pn Maznah binti Abu Bakar, ANS; PMC
   (Tahun : 17/6/2019 - Sekarang )
  • Tuan Haji Ismail bin Musa
   (Tahun : 12/9/2018 - 11/6/2019)
  • Pn. Rusni binti Ab Jalil, KMW
   (Tahun : 10/7/2017 - 22/6/2018)
  • YBhg. Dato' Hajah Foziah binti Buang
   (Tahun : 10/4/2015 - 3/7/2017)
  • YBhg. Datin Nawal binti Salleh
   (Tahun : 27/6/2014 - 6/3/2015 )
  • Encik Abdullah bin Mad Yunus
   (Tahun 11/7/2012 -27/6/2014)
  • YBhg. Dato' Haji Khairil bin Awang
   (Tahun 8/9/2011 - 11/7/2012)
  • Tuan Haji Mohd Adenan bin Deraman
   ( Tahun : 1/2/2010 - 25/8/2011)
  • En.Suliaman @ Sulaiman bin Wak
   ( Tahun : 18/12/2008 - 31/1/2010)
  • Tuan Haji Mohd Radzi bin Abd Jabar
   ( Tahun : 6/10/2007 - 17/12/2008)
  • Tuan Haji Abas bin Hj. Awang
   ( Tahun : 26/5/2006 - 18/9/2007)
  • YBhg. Dato' Hjh. Noor Rezan bt. Bapoo Hashim
   ( Tahun : 16/5/2004 -25/5/2006
  • YBhg. Dato’ Yaacob bin Wan Ibrahim
   ( Tahun : 1/6/2001 - 10/5/2004)
  • En. Ismail Sajad b. Sajad
   ( Tahun : 16/5/2000 - 31/5/2001)
  • Tuan Haji Ahmad bin Safie
   ( Tahun : 16/3/1999 - 6/5/2000)
  • YBhg. Datin Hajah Hazimah bt. A.Rahman
   ( Tahun : 1/7/1997 -7/3/1999)
  • Pn. Robeahtun Dato' Haji Ahmad Damanhuri
   ( Tahun :1/5/1996 - 23/6/1997
  • Tuan Haji Mohd Zin bin Ishak
   ( Tahun : 1/1/1995 - 30/4/1996)
  • Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Rahim Abdul Hamid
   ( Tahun : 1/2/1993 - 31/12/1994
  • Y.Bhg. Dato' Haji Abdul Rahman Yeop
   ( Tahun : 1/9/1991 - 18/11/1992)
  • En. Abdul Rahman Mohd Ali
   ( Tahun : 8/8/1990 - 31/8/1991)
  • Pn. Hajah Badiah Abdul Rahman
   ( Tahun : 1/11/1986 - 30/6/1990)
  • Y.Bhg. Dato' Haji Mohd Hussein Ahmad
   ( Tahun : 16/9/1983 - 1/11/1986)
  • Y.Bhg. Dato' Mohd Khalid Abdul Halim
   ( Tahun : 1/3/1982 - 15/9/1983)
  • Y.Bhg. Dato' Haji Anas Haji Ahmad
   (Tahun : 1/11/1979 - 1/3/1982)

VISI

 • "Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera"

MISI

 • "Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

MOTO

 • "JPWPKL Mercu Kegemilangan"

OBJEKTIF

 • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
 • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang-peluang kepada semua warga negara Malaysia.
 • Meluaskan dasar pendemokrasiaan pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.
 • Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih bersistematik, efisien dan berkesan.
 • Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah.
 • Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam Pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui penggunaan Teknologi Pendidikan.
 • Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
 • Meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
 • Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matlamat 60:40
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat.
 • Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
 • Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.
FUNGSI
 • Merancang, menyelia, mengurus, melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan dalam hal-hal perkhidmatan personal, perjawatan, latihan, pentadbiran kewangan, maklumat dan kemudahan fizikal secara profesional, cekap dan berkesan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan pendiidkan dan dakwah dilaksanakan dengan sempurna mengikut prinsip dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan akademik dilaksanakan mengikut prinsip dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Mengurus dan mengendalikan program pembangunan kemanusiaan dan memastikan pelaksanaan kurikulum dan perkembangan sahsiah pelajar dilaksanakan selaras dengan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan pengurusan sekolah menengah / rendah dan pendidikan swasta dilaksanakan berteraskan perundangan pendidikan.

 

Pengurusan Tertinggi

 

 

PUAN MAZNAH BINTI ABU BAKAR, ANS ; PMC
PENGARAH
JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

PUAN HAJAH ASIAH BINTI HJ HUSIN
TIMBALAN PENGARAH
PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH KERAMAT

PUAN ZAINUN BT AHMAD
TIMBALAN PENGARAH
PEJABAT
PENDIDIKAN WILAYAH SENTUL

 

KOSONG
TIMBALAN PENGARAH
PEJABAT
PENDIDIKAN WILAYAH BANGSAR / PUDU

 

PUAN HAJAH NOR LAILA BINTI LAMBAK
KETUA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

 

TUAN HAJI MOHAMED NOR BIN HJ SALLEH
KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

 

ENCIK MOHD NAJIB BIN AB. RAHMAN
KETUA SEKTOR JAMINAN KUALITI
JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

ENCIK MASNIYAMIN BIN MUSTAPHA
KETUA SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

 

TUAN HAJI AZUAR BIN HUSSIN
KETUA SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

ENCIK ABDUL AZIZ BIN MD HASHIM
KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

 

PUAN AZLINA BINTI ABDULLAH @ WANG DING HONG
KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

 

KOSONG
KETUA SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

ENCIK AHMAD ZUBIR BIN CHI DIN
KETUA SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

ENCIK HAMIZAR BIN ABD HADI
KETUA SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS
JABATAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

1. Keputusan penempatan murid bagi :
  1.1 Tahun 1 ke sekolah harian dikeluarkan selepas 31 Julai tahun semasa.
  1.2 Kelas Peralihan dan Tingkatan 1 dikeluarkan sebelum cuti sekolah akhir tahun semasa bermula.
  1.3 Sekolah/Kelas Kawalan dan Kelas Rancangan Khas (KRK), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) bagi Tingkatan 1,
dikeluarkan tujuh (7) hari bekerja sebelum sesi persekolahan tahun berikutnya.
  1.4 Tingkatan 4 ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) dimaklumkan selepas empat belas (14) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan tahun semasa.
  1.5 Tingkatan 6 bawah yang tiada penempatan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
2.Keputusan kelulusan pertukaran murid bagi :
  2.1 Sekolah rendah bukan kawalan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dan bagi sekolah rendah kawalan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
  2.2 Sekolah Menengah Kawalan, Kelas Kawalan, Kelas Rancangan Khas (KRK), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
3. Urusan rayuan bersekolah semula murid diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
4. Semua calon peperiksaan awam yang berdaftar dapat menduduki peperiksaan.
5. Penempatan guru baharu diuruskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh senarai guru diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia.
6. Penempatan pertukaran guru diuruskan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh arahan pertukaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
7. Surat penempatan bukan guru dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas arahan penempatan diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
8. Perakuan pendaftaran, permit guru, pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap serta memenuhi terma dan syarat.
9. Pesara wajib diberi faedah persaraan pada atau selewat-lewatnya tiga puluh (30) hari dari tarikh persaraan.
10. Aduan akan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
11. Bil-bil dan dan baucer bayaran diproses dalam tempoh sembilan (9) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap, sempurna dan diakui sah.
12. Pelanggan mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh laporan lengkap atau temu janji diterima.
 
**Piagam Pelanggan yang berkuatkuasa pada 1 September 2016 (yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Jabatan Bil.1/2016)

 

Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2019

 • Sila tekan sini untuk paparan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Januari 2019 hingga April 2019

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018

 • Sila tekan sini untuk paparan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Januari 2018 hingga April 2018
 • Sila tekan sini untuk paparan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Mei 2018 hingga Ogos 2018
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/