Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam

Kelajuan Halaman

0.26 saat

Sektor-Sektor

Unit Pentadbiran Am

OBJEKTIF
 • Menyediakan satu sistem pentadbiran yang cekap serta berkesan bagi memenuhi keperluan semua lapisan pengurusan di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pejabat Pendidikan Wilayah dan agensi di bawah pengawasannya
FUNGSI
 • Mengurus hal-hal Pentadbiran Jabatan
 • Pengurusan Keselamatan Jabatan
 • Pengurusan kerja-kerja penyelenggaraan dan keceriaan bangunan Jabatan
 • Pengurusan sistem pendaftaran/fail dan surat menyurat
 • Pengurusan Stor (bekalan pejabat) Jabatan
 • Pengurusan Kewangan (Aktiviti Pengurusan Pentadbiran Negeri)
 • Pengurusan Kenderaan Jabatan
 • Pengurusan permohonan Kuarters (KIP)
 • Pengurusan Kaunter/Khidmat Pelanggan
 • Pengurusan Perolehan Aset Jabatan - Harta Modal dan Inventori
 • Pengurusan Rekod Kehadiran Staf (Sistem Kehadiran Staf)
SENARAI PERJAWATAN DAN GRED
 • Paparan senarai perjawatan dan gred, sila klik disini
CARTA ORGANISASI
 • Paparan carta organisasi, sila klik disini

 

Unit Kewangan

OBJEKTIF

Memastikan pengurusan kewangan dan akaun dilaksanakan mengikut Akta Prosedur Kewangan, Pekeliling Kewangan dan Pekeliling-pekeliling berkaitan yang berkuatkuasa.

FUNGSI

 • Mengawal Panjar Wang Runcit bagi Jabatan
 • Menyelaras semua tindakan terhadap laporan/pemerhatian audit
 • Menguruskan permohonan Pesanan Tempatan bagi Jabatan melalui iGFMAS atau ePerolehan
 • Menguruskan dan menyelaras penyediaan bajet bagi JPWPKL
 • Menguruskan semua pemberian kuasa yang berkaitan dengan urusan kewangan Jabatan.
 • Menguruskan surat perwakilan kuasa Pegawai Pengawal bagi pengurusan kewangan dan perakaunan Jabatan dan Pejabat Pendidikan Wilayah di JPWPKL. 
 • Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun JPWPKL
 • Menguruskan permohonan Pinjaman Kenderaan bagi Jabatan dan Sekolah di JPWPKL
 • Menguruskan permohonan Pinjaman Komputer bagi Jabatan dan Sekolah di JPWPKL
 • Menguruskan permohonan Waran Udara bagi Jabatan dan Sekolah di JPWPKL.
 • Menguruskan permohonan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) bagi Jabatan dan Sekolah di JPWPKL.

CARTA ORGANISASI

 • Paparan carta organisasi, sila klik di sini.

 

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

BIL NAMA JAWATAN GRED
1. MARIAH ECATHERINA BINTI AHMAD DINAR PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK M44
2. NORDAYANA BINTI RAMLI PENOLONG PEGAWAI TADBIR N32
3. KHAIRUL ARIFFIN BIN OSMAN KETUA PEMBANTU TADBIR (P/O) N26
4. NOR AFIZAH BINTI SAMUDIN KETUA PEMBANTU TADBIR (P/O) N22
5. NORHASIMAH BINTI MOHD HASSAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
6. INSYIRAH BINTI SHAFIE PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
7. KOSONG PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
8. KAMARIAH BINTI KAMARULZAMAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
9. SABARINAH BINTI ISMAIL PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
10. ATIQAH BINTI MOHAMAD BASHIR PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
11. NORITA BINTI MOHD SIRAT PENOLONG AKAUNTAN W29 (KUP)
12. NUR LIYANA BINTI KHARUDIN PENOLONG AKAUNTAN W29 (KUP)
13. NIK FARAHIDA BINTI NIK MUSTAFA PEMBANTU AKAUNTAN W19
14. MOHD NADZRIL BIN CHE WAHAB PEMBANTU OPERASI N16

Unit Naik Pangkat

OBJEKTIF

 • Menyelaras dan melaksanakan :
  • Perakuan kenaikan pangkat,
  • Elaun tanggungkerja,
  • Elaun tanggungjawab bagi jawatan guru dan bukan guru di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Mengurus dan menyelenggara Laporan Nilaian Prestasi Tahunan setiap pegawai dan kakitangan di bawah pengawasan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

FUNGSI

 • Urusan Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Pelaksana Secara Biasa ‘ Time-Based’.
 • Urusan Tanggung Kerja PPP dan Kumpulan Sokongan
 • Urusan Menyedia Surat Kepada Guru Berjawatan :
  • Pertukaran dan penempatan baru
  • Tawaran Pemangkuan dan Pelantikan
  • Pertukaran Dalam Wilayah dan Keluar
 • Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Bagi Urusan Penilaian Prestasi dan Pergerakan Gaji
 • Urusan Kemaskini Senarai kekananan perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.
 • Perakuan Elaun Tanggung jawab dan Elaun Tanggungkerja.
 • Urusan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat Guru Cemerlang PPPS. Guru Cemerlang PPPLD,
 • Urusan Permohonan Pengetua Cemerlang, Guru Besar Cemerlang dan Pegawai Cemerlang.

TUGAS UTAMA

 • Menjadikan Urusan Kenaikan Pangkat sebagai peluang meningkatkan diri dengan memastikan calon-calon yang betul-betul berwibawa dan berkebolehan layak diberi tanggungjawab dan diberi kenaikan pangkat.

CARTA ORGANISASI

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Masniyamin bin Mustapha Ketua Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan M52
2. Hamizar Bin Abd.Hadi Ketua Unit DG44
3. Aiman Bin Izhar Pegawai Data DG41
4. Yang Aini Binti Osman Pegawai Eksekutif N40
5. Noor Azean Irdawaty Binti Ismail
Ketua Pembantu Tadbir N22
6. Zuraida binti Muda Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N22(KUP)
7. Ku Norhaliza Binti Ku Hassin Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
8. Norhasniza Binti Johan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
9. Noorazmera Binti Mohamad Yunos Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N22(KUP)
10. Khairul Muzzamil Bin Mohd Lasah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
11. Mazlan Bin Mustafa Pembantu Operasi N11

 

Unit Akaun

OBJEKTIF
 • Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan Perakaunan Kerajaan Persekutuan.
 • Menguruskan semua hasil yang diterima dan pembayaran yang dibuat diakaunkan dengan tepat dan betul.
 • Mewujudkan Sistem Perakaunan yang berintegriti dan seragam untuk semua sekolah dalam WPKL serta mematuhi peraturan dan perakaunan yang disesuaikan dengan persekitaran pendidikan di sekolah.
 • Memastikan semua transaksi kewangan yang diperakaunan mematuhi tatacara, arahan dan undang-undang yang berkuatkuasa melalui program audit tunai serta pemantauan dan naziran.
 • Memastikan pengurusan perakaunan diselenggara dengan teratur mengikut peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa
 • Memastikan kecekapan Sistem Pengurusan Kewangan Jabatan dan Sekolah melalui khidmat nasihat dan penguatkuasaan pematuhan.
FUNGSI
 • Menyediakan Penyata Penyesuaian Hasil Jabatan
 • Mengagihkan peruntukan OS 42000 Ke Kumpulan Wang Sekolah (KWS)
 • Membuat pemantauan terhadap Pengurusan Kumpulan Wang sekolah.
 • Menguruskan Pembayaran JPWPKL, PPW Sentul dan PPW Keramat
 • Menguruskan Pembayaran Emolumen bagi JPWPKL, PPW Sentul dan PPW Keramat
 • Menguruskan semua jenis terimaan
 • Memberikan khidmat nasihat berhubung emolumen, pengurusan kewangan dan akaun bagi peruntukan Kerajaan dan Pengurusan Wang Sekolah
 • Menguruskan proses serah tugas bagi Pengetua dan Guru Besar dalam Pengurusan Kewangan dan Akaun Kumpulan Wang Sekolah
 • Menjalankan siasatan berhubung Pengurusan Kewangan dan Akaun
 • Memantau sekolah-sekolah supaya menjawab segala teguran yang dikemukakan oleh Audit Sekolah
CARTA ORGANISASI 
 • Paparan carta organisasi, sila klik di sini

 SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

BIL JAWATAN GRED
1 AKAUNTAN W41
2 PENOLONG AKAUNTAN KANAN W32
3 PENOLONG AKAUNTAN W29
4 PENOLONG AKAUNTAN W29(KUP)
5 KETUA PEMBANTU AKAUNTAN W26
6 KETUA PEMBANTU AKAUNTAN W22
7 KETUA PEMBANTU TADBIR (KEW) W22
8 PEMBANTU AKAUNTAN W22(KUP)/W19
9 PEMBANTU TADBIR (KEW) W22(KUP)/W19
10 PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
11 PEMBANTU OPERASI N11

Unit Tatatertib dan Keutuhan

OBJEKTIF

Mewujudkan satu sistem kawalan/Penyelenggaraan Tatatertib yang berkesan dan menimbulkan rasa kesedaran tentang perlunya kawalan tatatertib dalam jentera pentadbiran untuk menghasilkan kadar prestasi kerja yang tinggi dan mencapai objektif organisasi

FUNGSI DAN TUGAS UTAMA

 • Menguruskan kes-kes tatatertib guru dan bukan guru di bawah JPWPKL.
 • Membuat semakan dan menguruskan kes-kes surcaj guru dan bukan guru di bawah JPWPKL.
 • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL di bawah Peraturan 35, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • Menyediakan kertas untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib bagi menentukan Kes Prima Facie oleh Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL
 • Menyediakan Surat Pertuduhan kepada Pegawai Kena Tuduh serta Surat Ulasan Ketua Jabatan
 • Menyedia dan membentangkan kertas kerja untuk pertimbangan Mesyuarat Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL bagi menentukan hukuman tatatertib yang akan diambil terhadap Pegawai Kena Tuduh
 • Menyedia Surat Tindakan Tatatertib kepada Pegawai Kena Tuduh
 • Menyediakan Surat Perakuan Rayuan ke Lembaga Rayuan Tatatertib
 • Menguruskan perisytiharan harta pegawai JPWPKL, staf sokongan JPWPKL, Pengetua dan Guru Besar serta semua staf yang bertugas di Pejabat Pendidikan Wilayah
 • Menguruskan permohonan pekerjaan luar, memproses, merekod, dan mengeluarkan surat keputusan permohonan pekerjaan luar setelah diperakui oleh Pengarah JPWPKL untuk semua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan permohonan bergiat dalam politik, memproses, merekod dan mengeluarkan keputusan permohonan untuk bergiat dalam politik setelah diperaku oleh Pengarah JPWPKL untuksemua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan, memproses, merekod permohonan pemilikan harta/tanah kerajaan daripada pegawai JPWPKL dan menghantar ke KPM untuk tindakan selanjutnya
 • Menguruskan hal-hal berkaitan Pelan Integriti Nasional dan Pelan Integriti Organisasi
 • Selaku pengesah jabatan bagi permohonan tapisan keselamatan kasar/halus secara atas talian (E-Vetting) untuksemua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan dan memastikan maklum balas yang diterima dari KPM diambil tindakan dan dihantar kembali ke KPM
 • Mengadakan Kursus/Bengkel berkaitan dengan Integriti


Urusetia kepada:

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi
 • Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus
 • Mesyuarat Lembaga Tatatertib Dan Surcaj
 • Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP)
 • Seminar Integriti Warga Jabatan

CARTA ORGANISASI UNIT TATATERTIB DAN KEUTUHAN

Sila klik di sini untuk paparan

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Puan Dewi Ratih binti Mohamed Razz Rozzman Ketua Unit M441
2. Encik Mohd Dzuraidi bin Abu Talib Penolong Pengarah DG44 (KUP)
3. Puan Baizura Binti Bakar Pegawai Eksekutif (Kanan) N32
4. Cik Nor Syahidah binti Ismail Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) N22 (KUP)
5. Encik Hairul - Izuan bin Sulaiman Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) N19

Subcategories

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/