Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Lawatan KPPM
 • Permohonan Kemasukan Ke Tingkatan 4 SMKA KAA Sesi 2019

Kelajuan Halaman

0.24 saat

Sektor-Sektor

Unit Pengurusan Pendidikan Islam

OBJEKTIF
 • Melahirkan Guru Pendidikan Islam yang profesional, berkualiti dan berwibawa.
 • Melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari segi akademik dan rohani.
 • Meningkatkan pengurusan Sektor Pendidikan Islam ( SPI ) ke arah berkualiti, berkesan dan cekap.
FUNGSI
 • Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian Institusi Pendidikan Agama (IPA) JPN dari aspek pentadbiran sekolah,pengurusan guru dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama ( KAA ).
 • Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian.
 • Menyelaras,mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan Institusi Pendidikan Agama (IPA) JPN dan bantuan Sekolah Agama Rakyat (SAR KAFA) serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam.
TUGAS UTAMA
 • Menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal pengoperasian dan mesyuarat-mesyuarat utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Islam, Kelas Khas Kemahiran Al-Quran, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus maklum balas berhubung pelaksanaan operasi dan mesyuarat- mesyuarat yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus hal ehwal keperluan Guru Pendidikan Islam, Guru Kelas Khas Kemahiran Al-Quran, Bahasa Arab dan Program j-Qaf di institusi pendidikan
 • Menyelaras dan mengurus serta menilai peningkatan kualiti program-program SPI dan Kualiti Pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Mengumpul, menganalisis dan mengurus data maklumat personel, IPA JPN dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal perlaksanaan operasi dan hala tuju pendidikan Islam, Pendidikan Islam Elektif (Pend. Syariah Islamiah, Pend. Al-Quran dan As-Sunnah dan Tasawwur, Kelas (KKQ)), Bahasa Arab dan program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus program-program anjuran KPM
 • Mengurus isu-isu yang berkaitan dengan Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Elektif, Kelas Kemahiran Al-Quran, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus program peningkatan profesionalisme pegawai, Guru Pendidikan Islam, Guru Kelas Khas Kemahiran Al-Quran, Guru Bahasa Arab dan Guru j-Qaf
 • Menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal perlaksanaan operasi dan hala tuju Kurikulum Standard sekolah Rendah (KSSR), Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) serta penilaian Model dan Modul Program j-Qaf
 • Membatu penyelarasan penempatan, pelantikan dan pertukaran Guru Pendidikan Islam, Guru Bahasa Arab, Guru Kelas Khas Membaca dan Menghafaz Al-Quran dan Guru j-Qaf

CARTA ORGANISASI

 • Paparan carta organisasi, sila klik disini
SENARAI PERJAWATAN DAN GRED
Bil Nama Jawatan Gred
1. Tn. Hj. Mohamed Nor bin Hj Salleh Ketua Sektor DG52
2. En. Yaakob bin Zakaria Ketua Penolong Pengarah DG48
3. Tn. Hj. Zulkifli bin Ahmad Ketua Unit DG44
4. En. Mohd Jaffry Bin Mohd Pahdzi Penolong Pengarah Kanan Pendidikan Islam Teras DG44
5. En. Muhammad Nazri bin Musa Penolong Pengarah Kanan j-QAF DG44
6. En. Halimi bin Abdu Hamid Penolong Pengarah Pendidikan Islam Teras Rendah DG41
7. En. Nadzeri Bin Mat Nawang Penolong Pengarah Pendidikan Islam Elektif DG41
8. En. Osman bin Ahmad Penolong Pengarah Bahasa Arab DG41
9. En. Abdul Halim Bin Md. Derus Penyelia Kanan Pengurusan GPI Rendah DGA34
10 En. Mat Salim Bin Dolah Penyelia Data & Maklumat DGA32

Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama

OBJEKTIF

 • Melahirkan Guru Pendidikan Islam yang profesional, berkualiti dan berwibawa.
 • Melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari segi akademik dan rohani.
 • Meningkatkan pengurusan Sektor Pendidikan Islam ( SPI ) ke arah berkualiti, berkesan dan cekap.

FUNGSI

 • Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian Institusi Pendidikan Agama (IPA) JPN dari aspek pentadbiran sekolah,pengurusan guru dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama ( KAA ).
 • Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian.
 • Menyelaras,mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan Institusi Pendidikan Agama (IPA) JPN dan bantuan Sekolah Agama Rakyat (SAR KAFA) serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam.

TUGAS UTAMA

 • Menyelaras, mengurus dan menilai urusan pentadbiran IPA dan pelaksanaan operasi yang berkaitan dengannya.
 • Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan kurikulum di IPA (SMKA/SABK/KAA)
 • Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan Hal Ehwal Guru IPA (urusan penempatan/ pertukaran guru di SMKA/ SABK)
 • Mengurus, menyelaras dan menilai urusan bantuan perolehan dan penyediaan perkhidmatan di Institusi Pendidikan Agama (IPA) dan Institusi Pendidikan yang melaksanakan program pendidikan Islam
 • Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan pembangunan fizikal Institusi Pendidikan Agama (IPA) dan Institusi Pendidikan yang melaksanakan program pendidikan Islam
 • Menyelaras, mengurus penempatan dan pertukaran murid (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5)
 • Mengurus, menyelaras dan menilai aktiviti Peningkatan Profesionalisme guru ( SMKA/SABK/KAA)

CARTA ORGANISASI

 • Paparan carta organisasi, sila klik disini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Mohamed Nor bin Salleh Ketua Sektor  
2. Suhaimi Bin Mustapa Ketua Penolong Pengarah DG48
3. Mohd Zamri Bin Hasbullah> Ketua Unit DG44
4. Misron bin Ali Penolong Pengarah Pengurusan Akademik & KAA DG41
5. Osman bin Ahmad Penolong Pengarah Penyelarasan Bantuan Sekolah Agama DG41
6 Firdaus Binti Ab Samad Penyelia Pengurusan SAR KAFA DGA32
       

Unit Pengurusan Dakwah & Syiar Islam

OBJEKTIF

 • Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia bagi membangunkan masyarakat dan negara
 • Meningkatkan kualiti hubungan dan kerjasama antara SPI dengan masyarakat, jabatan, agensi dalam dan luar negeri secara permuafakatan supaya semua program dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan berkesan
 • Meningkatkan kualiti dakwah, penghayatan Islam dan nilai-nilai murni secara berhikmah di kalangan pegawai, guru, kakitangan pendidikan dan murid untuk membantu keberkesanan Pendidikan Islam.

FUNGSI

Menyelaras, megawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan kepimpinan untuk murid, guru, pegawai dan kakitangan JPN

          - Pengurusan Dakwah

 • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program dakwah Islamiah dan operasi Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia (MAKDIS)

          - Kepimpinan Islam

 • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kepimpinan Islam.

          - Kawalan Akidah dan Pemikiran

 • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kawalan akidah dan pemikiran Islam

Menyelaras, megawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan Syiar Islam dan Pengukuhan Budaya Islam kepada murid, guru, pegawai dan kakitangan JPN

           - Pengurusan dan Pengembangan Syiar Islam

 • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai Program Pembangunan Akhlak dan Pengembangan Syiar Islam.

          - Pengukuhan Budaya dan Nilai Islam 

 • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pengukuhan budaya dan nilai Islam

CARTA ORGANISASI

 • Paparan carta organisasi, sila klik disini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Mohamed Nor bin Haji Salleh Ketua Sektor  DG52
2. Yaakob bin Zakaria Ketua Penolong Pengarah DG48
3.  Kosong Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Dakwah (Ketua Unit) DG44
4. Abd Aziz bin Disa Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan DG44
5. Noh Azzaki bin Zainal Penolong Pengarah Pengurusan Pengembangan Syiar Islam DG41
6. Kosong Penyelia Kawalan Akidah & Pemikiran Islam DGA34
7. Umi Suraiya binti Wahab Penyelia Pengukuhan Budaya & Nilai Islam DGA41(KUP)

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/