Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam

Kelajuan Halaman

0.22 saat

Unit Akaun

OBJEKTIF
 • Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan Perakaunan Kerajaan Persekutuan.
 • Menguruskan semua hasil yang diterima dan pembayaran yang dibuat diakaunkan dengan tepat dan betul.
 • Mewujudkan Sistem Perakaunan yang berintegriti dan seragam untuk semua sekolah dalam WPKL serta mematuhi peraturan dan perakaunan yang disesuaikan dengan persekitaran pendidikan di sekolah.
 • Memastikan semua transaksi kewangan yang diperakaunan mematuhi tatacara, arahan dan undang-undang yang berkuatkuasa melalui program audit tunai serta pemantauan dan naziran.
 • Memastikan pengurusan perakaunan diselenggara dengan teratur mengikut peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa
 • Memastikan kecekapan Sistem Pengurusan Kewangan Jabatan dan Sekolah melalui khidmat nasihat dan penguatkuasaan pematuhan.
FUNGSI
 • Menyediakan Penyata Penyesuaian Hasil Jabatan
 • Mengagihkan peruntukan OS 42000 Ke Kumpulan Wang Sekolah (KWS)
 • Membuat pemantauan terhadap Pengurusan Kumpulan Wang sekolah.
 • Menguruskan Pembayaran JPWPKL, PPW Sentul dan PPW Keramat
 • Menguruskan Pembayaran Emolumen bagi JPWPKL, PPW Sentul dan PPW Keramat
 • Menguruskan semua jenis terimaan
 • Memberikan khidmat nasihat berhubung emolumen, pengurusan kewangan dan akaun bagi peruntukan Kerajaan dan Pengurusan Wang Sekolah
 • Menguruskan proses serah tugas bagi Pengetua dan Guru Besar dalam Pengurusan Kewangan dan Akaun Kumpulan Wang Sekolah
 • Menjalankan siasatan berhubung Pengurusan Kewangan dan Akaun
 • Memantau sekolah-sekolah supaya menjawab segala teguran yang dikemukakan oleh Audit Sekolah
CARTA ORGANISASI 
 • Paparan carta organisasi, sila klik di sini

 SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

BIL JAWATAN GRED
1 AKAUNTAN W41
2 PENOLONG AKAUNTAN KANAN W32
3 PENOLONG AKAUNTAN W29
4 PENOLONG AKAUNTAN W29(KUP)
5 KETUA PEMBANTU AKAUNTAN W26
6 KETUA PEMBANTU AKAUNTAN W22
7 KETUA PEMBANTU TADBIR (KEW) W22
8 PEMBANTU AKAUNTAN W22(KUP)/W19
9 PEMBANTU TADBIR (KEW) W22(KUP)/W19
10 PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
11 PEMBANTU OPERASI N11
http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/