Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

Kelajuan Halaman

0.42 saat

Unit Akaun

OBJEKTIF
 • Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan Persekutuan.
 • Menguruskan semua hasil yang diterima dan pembayaran yang dibuat diakaunkan dengan tepat dan betul.
 • Mewujudkan Sistem Kewangan dan Perakaunan yang berintegriti dan seragam untuk semua sekolah dalam WPKL serta mematuhi peraturan dan perakaunan yang disesuaikan dengan persekitaran pendidikan di sekolah.
 • Memastikan semua transaksi kewangan yang diperakaunan mematuhi tatacara, arahan dan undang-undang yang berkuatkuasa melalui program audit tunai serta pemantauan dan naziran.
 • Memastikan pengurusan perakaunan diselenggara dengan teratur mengikut peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa
 • Memastikan kecekapan Sistem Pengurusan Kewangan Jabatan dan Sekolah melalui khidmat nasihat dan penguatkuasaan pematuhan.
FUNGSI
 • Menyediakan Penyata Penyesuaian Hasil dan Perbelanjaan Jabatan
 • Mengagihkan peruntukan kepada Pejabat Pelajaran Daerah, Sekolah-sekolah Pusat Tanggungjawab (PTJ) melalui Waran Peruntukan Kecil
 • Membuat pemantauan terhadap akaun sekolah.
 • Menguruskan semua Jurnal dan Pelarasan.
 • Mengurus dan mengawal permohonan Pindah Peruntukan.
 • Menyedia dan mengeluarkan laporan prestasi perbelanjaan bulanan dan tahunan serta lain-lain laporan mengikut keperluan semasa
 • Mengawal peruntukan supaya sentiasa mencukupi untuk setiap perbelanjaan yang akan dilakukan.
 • Mengawal peruntukan dan perbelanjaan bagi semua unit.
 • Memantau sekolah-sekolah supaya menjawab segala teguran yang dikemukakan oleh Audit Sekolah
CARTA ORGANISASI 
 • Paparan carta organisasi, sila klik di sini

 SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

BIL JAWATAN GRED
1 AKAUNTAN W41
2 PENOLONG AKAUNTAN KANAN W32
3 PENOLONG AKAUNTAN W27
4 KETUA PEMBANTU AKAUNTAN W26
5 KETUA PEMBANTU AKAUNTAN W22
6 KETUA PEMBANTU TADBIR (KEW) W22
7 PEMBANTU AKAUNTAN W22(KUP)/W17
8 PEMBANTU TADBIR (KEW) W22(KUP)/W17
9 PEMBANTU TADBIR N17
10 PEMBANTU OPERASI N11

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/