Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Lawatan KPPM

Kelajuan Halaman

0.23 saat

Unit HRMIS

MISI
Menjadikan HRMIS aplikasi unggul dalam pengurusan sumber manusia sektor awam bertaraf dunia melalui kecanggihan ICT selaras dengan wawasan kerajaan.
VISI
Memastikan semua agensi dalam sektor awam melaksanakan Sistem maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) selaras dengan visi sumber manusia Perkhidmatan Awam dan matlamat Kerajaan Elektronik.
OBJEKTIF
 1. Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan yang berkesan melalui maklumat pengurusan sumber manusia.
 2. Mengautomasikan proses operasi sumber manusia.
 3. Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemaskini untuk tujuan perancangan sumber manusia yang berkesan.
 4. Penyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemaskini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat di Jabatan Pelajaran Negeri.
FUNGSI
 1. Menyelaras dan memantau pelaksanaan HRMIS peringkat JPN khususnya aktiviti-aktiviti prapelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/submodul HRMIS.
 2. Memastikan semua data asas HRMIS disahkan dan sentiasa kemaskini.
 3. Sebagai Point Of Reference kepada pengguna di peringkat JPN dalam pelaksanaan HRMIS.
 4. Bertindak sebagai Meja Bantuan (Help Desk) HRMIS iaitu menyelesaikan masalah pengguna di peringkat JPN berkaitan pengoperasian aplikasi HRMIS.
 5. Mengurus taklimat / bengkel / letihan pengemaskinian maklumat aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di peringkat JPN.
 6. Bertindak sebagai Urusetia Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS dan Pasukan Teras di peringkat JPN.
 7. Menyelaras penyediaaan infrastruktur yang diperlukan seperti kemudahan tapak / bilik dan rangkaian bagi pelaksanaan HRMIS.
 8. Pusat rujukan data peringkat JPN.
 9. Penyedia laporan status pelaksanaan HRMIS diperingkat JPN dari semasa ke semasa.

   

CARTA ORGANISASI
Paparan carta organisasi, sila tekan disini.
SENARAI PERJAWATAN DAN GRED
BIL NAMA GRED JAWATAN
1 NOR AIDILA NATASHA BINTI AZHARI M41 KETUA UNIT HRMIS
2 HANZI BIN SELAMAT F32 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI
3 MOHD FARIS BIN HUSSAIN FT19 JURUTEKNIK KOMPUTER
4 NOOR ASYIKIN BINTI YUSOP N22(KUP) PEMBANTU TADBIR
5 MOHD FIRDAUS BIN MOHD TAJUDIN N19 PEMBANTU TADBIR

 

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/