Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • PERMOHONAN KEMASUKAN TINGKATAN 4 SMKA KAA

Kelajuan Halaman

0.49 saat

Unit Naik Pangkat

OBJEKTIF

 • Menyelaras dan melaksanakan :
  • Perakuan kenaikan pangkat,
  • Elaun tanggungkerja,
  • Elaun tanggungjawab bagi jawatan guru dan bukan guru di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Mengurus dan menyelenggara Laporan Nilaian Prestasi Tahunan setiap pegawai dan kakitangan di bawah pengawasan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

FUNGSI

 • Urusan Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Anggota Pelaksana Secara Biasa ‘ Time-Based’.
 • Urusan Tanggung Kerja PPP dan Kumpulan Sokongan
 • Urusan Menyedia Surat Kepada Guru Berjawatan :
  • Pertukaran dan penempatan baru
  • Tawaran Pemangkuan dan Pelantikan
  • Pertukaran Dalam Wilayah dan Keluar
 • Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Bagi Urusan Penilaian Prestasi dan Pergerakan Gaji
 • Urusan Kemaskini Senarai kekananan perjawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.
 • Perakuan Elaun Tanggung jawab dan Elaun Tanggungkerja.
 • Urusan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat Guru Cemerlang PPPS. Guru Cemerlang PPPLD,
 • Urusan Permohonan Pengetua Cemerlang, Guru Besar Cemerlang dan Pegawai Cemerlang.

TUGAS UTAMA

 • Menjadikan Urusan Kenaikan Pangkat sebagai peluang meningkatkan diri dengan memastikan calon-calon yang betul-betul berwibawa dan berkebolehan layak diberi tanggungjawab dan diberi kenaikan pangkat.

CARTA ORGANISASI

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Encik Ahmad Kham bin Abu Kassim Ketua Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan M52
2. Encik Mohd Nazzri bin Mohd Desa Ketua Unit DG48(KUP)
3. (Kosong)   Pegawai Data N32
4. Puan Hjh Zuraidah binti Hj Ab. Aziz Pegawai Eksekutif N29
5. Puan  Kamilah binti Che Leh Ketua Pembantu Tadbir N22
6. Puan Zuraida binti Muda Pembantu Tadbir N22(KUP)
7. Puan Ku Norhaliza binti Ku Hassin Pembantu Tadbir N19
8. Puan Norhasniza binti Johan Pembantu Tadbir N19
9. Puan Noorazmera binti Mohamad Yunos Pembantu Tadbir N22(KUP)
10. Puan Nora Yasmin binti Mokhtar Pembantu Tadbir N19
11. Encik Mazlan Bin Mustafa Pembantu Operasi N11

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/