Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam

Kelajuan Halaman

0.23 saat

Unit Pembangunan

LATARBELAKANG

Unit Pembangunan (UPEM) dahulunya dikenali sebagai Unit Pembangunan dan Bekalan, dan pada bulan Ogos 2009 telah dikenali  sebagai Unit  Pembangunan (UPEM). Unit Pembangunan merancang dan membangunkan prasarana bangunan baru sekolah menengah dan rendah, dan kuarters institusi pendidikan (KIP) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

 

OBJEKTIF

 • Merancang dan membangunkan prasarana bangunan baru sekolah menengah dan rendah, dan kuarters institusi pendidikan (KIP) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Merancang dan membangunkan tambahan blok baru atau gantian sedia ada di sekolah rendah dan menengah di WPKL.
 • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kecil, membaik pulih, penyelenggaraan, menaik taraf, mengubah suai dan membina prasarana di sekolah rendah dan menengah, dan kuarters institusi pendidikan (KIP) di WPKL.
 • Menjadi pelanggan utama kepada agensi-agensi kerajaan dalam projek pembangunan dan perancangan RMK di sekolah-sekolah rendah dan menengah di WPKL seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Kerja Raya (Ibupejabat dan Cawangan Pendidikan WPKL), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Perdana Menteri (ICU) dan Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Menguruskan perancangan pembinaan kuarters institusi pendidikan (KIP) yang melibatkan penyelenggaraan kecil rumah guru, pengiklanan kekosongan, penawaran dan pengisian penghuni.

FUNGSI

 • Memproses pengambilan balik tanah/pemilikan tanah bagi tapak-tapak projek Pendidikan.
 • Mengkaji kemajuan sesuatu projek pendidikan yang akan dimulakan pembinaan atau sedang dalam pembinaan.
 • Mengkaji kemajuan pelaksanaan projek SETIA/SIAP:
  • Projek Setia :
   • Projek Rancangan Malaysia ke Tujuh yang telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.
  • Projek Siap :
   • Projek Rancangan Malaysia ke Tujuh yang telah siap pembinaan/dalam pembinaan/proses tender
 • Melaksanakan perbelanjaan projek SETIA/ABM.
 • Melaksanakan kerja selenggara bangunan sekolah, asrama dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Melaksanakan kerja ubah suai dan menaik taraf bangunan sekolah, asrama dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Pengelolaan projek, tanah dan peruntukan sekolah-sekolah bantuan kerajaan (Bantuan Modal).
 • Melaksanakan keperluan perabot dan peralatan kelengkapan gantian sekolah, asrama dan Intitusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Mengurus keperluan perabot dan peralatan projek sekolah-sekolah baru, asrama baru dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Menyemak dan memproses permohonan pelupusan perabot dan peralatan dari sekolah-sekolah dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
TUGAS
 • Menyelaras Project Monitoring System (PMS)
 • Perancangan projek termasuk skop dan anggaran kos.
 • Permohonan projek-projek kecil, ubah suai, menaik taraf sekolah, maktab dan Institusi Pendidikan.
 • Bank data tanah.
 • Menyediakan laporan maklumat projek kepada KPM secara bulanan.
 • Menyelaras urusan pembukaan/penutupan sekolah kepada EPRD.

CARTA ORGANISASI

 • Untuk paparan, sila klik di sini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Mohd Azizi bin Mohd Basri Ketua Unit DG44
2. Kosong Penyelia Kanan DG42 (KUP)
3. Kosong Penolong Jurutera Kanan JA36
4. Mohd Fazli bin Abdul Mutalib Penolong Jurutera  (Elektrik) JA29
5. Zulhasnizam bin Dzulqarnain Penolong Jurutera (Elektrik) JA29
6. Wan Norzaimi bin Mat @ Wan Nawi Penolong Jurutera (Sivil) JA29
7. Kosong Penolong Pegawai Tadbir N27
8. Hafizal bin Ismail Pembantu Tadbir (P/O) N19
9. Awanis binti Ahmad Pembantu Tadbir (P/O) N19
10. Marliana binti Mahamud Pembantu Tadbir (P/O) N19
11. Nurul Huda binti Ishak Pembantu Tadbir (P/O) N19
12. Noor Fadhilah binti Ahmad Rozikin Pembantu Tadbir (P/O) N19
13. Norhafezan binti Suliman Pembantu Tadbir (P/O) N19
14. Tun Khairul Rijal bin Ton Hamzah Pembantu Operasi N11

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/