Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.31 saat

Unit Pembangunan

LATARBELAKANG

Unit Pembangunan (UPEM) dahulunya dikenali sebagai Unit Pembangunan dan Bekalan, dan pada bulan Ogos 2009 telah dikenali  sebagai Unit  Pembangunan (UPEM). Unit Pembangunan merancang dan membangunkan prasarana bangunan baru sekolah menengah dan rendah, dan kuarters institusi pendidikan (KIP) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

 

OBJEKTIF

 • Merancang dan membangunkan prasarana bangunan baru sekolah menengah dan rendah, dan kuarters institusi pendidikan (KIP) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Merancang dan membangunkan tambahan blok baru atau gantian sedia ada di sekolah rendah dan menengah di WPKL.
 • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kecil, membaik pulih, penyelenggaraan, menaik taraf, mengubah suai dan membina prasarana di sekolah rendah dan menengah, dan kuarters institusi pendidikan (KIP) di WPKL.
 • Menjadi pelanggan utama kepada agensi-agensi kerajaan dalam projek pembangunan dan perancangan RMK di sekolah-sekolah rendah dan menengah di WPKL seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Kerja Raya (Ibupejabat dan Cawangan Pendidikan WPKL), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Perdana Menteri (ICU) dan Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Menguruskan perancangan pembinaan kuarters institusi pendidikan (KIP) yang melibatkan penyelenggaraan kecil rumah guru, pengiklanan kekosongan, penawaran dan pengisian penghuni.

FUNGSI

 • Memproses pengambilan balik tanah/pemilikan tanah bagi tapak-tapak projek Pendidikan.
 • Mengkaji kemajuan sesuatu projek pendidikan yang akan dimulakan pembinaan atau sedang dalam pembinaan.
 • Mengkaji kemajuan pelaksanaan projek SETIA/SIAP:
  • Projek Setia :
   • Projek Rancangan Malaysia ke Tujuh yang telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.
  • Projek Siap :
   • Projek Rancangan Malaysia ke Tujuh yang telah siap pembinaan/dalam pembinaan/proses tender
 • Melaksanakan perbelanjaan projek SETIA/ABM.
 • Melaksanakan kerja selenggara bangunan sekolah, asrama dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Melaksanakan kerja ubah suai dan menaik taraf bangunan sekolah, asrama dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Pengelolaan projek, tanah dan peruntukan sekolah-sekolah bantuan kerajaan (Bantuan Modal).
 • Melaksanakan keperluan perabot dan peralatan kelengkapan gantian sekolah, asrama dan Intitusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Mengurus keperluan perabot dan peralatan projek sekolah-sekolah baru, asrama baru dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Menyemak dan memproses permohonan pelupusan perabot dan peralatan dari sekolah-sekolah dan Institusi Pendidikan di bawah tanggungjawab dan pengawalan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
TUGAS
 • Menyelaras Project Monitoring System (PMS)
 • Perancangan projek termasuk skop dan anggaran kos.
 • Permohonan projek-projek kecil, ubah suai, menaik taraf sekolah, maktab dan Institusi Pendidikan.
 • Bank data tanah.
 • Menyediakan laporan maklumat projek kepada KPM secara bulanan.
 • Menyelaras urusan pembukaan/penutupan sekolah kepada EPRD.

CARTA ORGANISASI

 • Untuk paparan, sila klik di sini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Emel (@moe.gov.my) Telefon
1. Mansor bin Ismail Ketua Unit mansor.ismail 03-62046077
2. Kosong Penolong Pengarah - -
3. Hesan bin Zainal Abidin Penolong Pegawai Tadbir hesan.zainal 03-62046078
4. Kosong Penolong Jurutera  Kanan - -
5. Amzafriah binti Ayob Penolong Jurutera  amzafriah.ayob 03-62046851
6. Mohd Fazli bin Abdul Mutalib Penolong Jurutera  fazli.mutalib 03-62046080
7. Nora Mardiana binti Kamal Penolong Jurutera - 03-62046080
8. Hafizal bin Ismail Pembantu Tadbir (P/O) hafizal.ismail 03-62046852
9. Awanis binti Ahmad Pembantu Tadbir (P/O) awanis.ahmad 03-62046081
10. Marliana binti Mahamud Pembantu Tadbir (P/O) marliana.mahamud 03-62046081
11. Siti Zuraidah binti Mansor Pembantu Tadbir (P/O) siti.mansor 03-62046853
12. Noor Fadhilah binti Ahmad Rozikin Pembantu Tadbir (P/O) noor.fadhilah 03-62046852
13. Norkhuzaimah binti Yusuff Pembantu Tadbir (P/O) norkhuzaimah.yusuff 03-62046853
14. Tun Khairul Rijal bin Ton Hamzah Pembantu Operasi  -  -

 

Air Jordan I Mid
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/