Unit Penilaian Tahap Kompetensi

OBJEKTIF
  • Melaksanakan standard sistem penilaian bersepadu dan peperiksaan jabatan berasaskan amalan antarabangsa.
  • Melaksanakan instrument penilaian bersepadu dan peperiksaan jabatan yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan.
  • Melaksanakan pengurusan penilaian bersepadu dan peperiksaan jabatan dengan efisyen dan efektif.
  • Melaksanakan penyelidikan dan penandarasan bagi penambahbaikan berterusan sistem penilaian bersepadu dan peperiksaan jabatan.
  • Menyediakan kemudahan perkhidmatan sokongan sumber manusia berintegriti, pentadbiran dan kewangan yang cekap.
  • Membangun dan menyenggara sistem aplikasi ICT Kompetensi yang mesra pengguna.
FUNGSI
  • Pelaksanaan dalam Penilaian Bersepadu.
TUGAS UTAMA
  • Pengendalian Peperiksaan Perkhidmatan Awam. Peperiksaan Perkhidmatan Bertujuan Pengesahan Dalam Jawatan AKP)(Ujian Menaip Bertujuan Pengesahan Dalam Jawatan AKP)(Peperiksaan Khas KPSL bagi gred jawatan yang layak sahaja).
  • Pengendalian Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP), sasaran semua Gred PPP.
CARTA ORGANISASI
  • Paparan carta organisasi, tekan sini.

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan/Gred No Telefon
1. Kosong Ketua Unit M44 6203 7183
2. Kosong Penolong Pengarah DG44 (KUP) 6203 7174
3. En. Abdul Razak bin Sulaiman Pegawai Eksekutif (Tinggi) N40 6203 7147
4. Kosong Ketua Pembantu Tadbir N22 6203 6114
5. Pn. Hamidah binti Muhammad Pembantu Tadbir N19 6203 7356
       

 

NIKE AIR FORCE