Unit Pentadbiran Am

OBJEKTIF
 • Menyediakan satu sistem pentadbiran yang cekap serta berkesan bagi memenuhi keperluan semua lapisan pengurusan di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pejabat Pendidikan Wilayah dan agensi di bawah pengawasannya
FUNGSI
 • Mengurus hal-hal Pentadbiran Jabatan
 • Pengurusan Keselamatan Jabatan
 • Pengurusan kerja-kerja penyelenggaraan dan keceriaan bangunan Jabatan
 • Pengurusan sistem pendaftaran/fail dan surat menyurat
 • Pengurusan Stor (bekalan pejabat) Jabatan
 • Pengurusan Kewangan (Aktiviti Pengurusan Pentadbiran Negeri)
 • Pengurusan Kenderaan Jabatan
 • Pengurusan permohonan Kuarters (KIP)
 • Pengurusan Kaunter/Khidmat Pelanggan
 • Pengurusan Perolehan Aset Jabatan - Harta Modal dan Inventori
 • Pengurusan Rekod Kehadiran Staf (Sistem Kehadiran Staf)
SENARAI PERJAWATAN DAN GRED
 • Paparan senarai perjawatan dan gred, sila klik disini
CARTA ORGANISASI
 • Paparan carta organisasi, sila klik disini