Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

  • Banner Selamat Datang
  • Banner07
  • Banner08
  • Banner Dasar Kualiti
  • Frog
  • Banner Exam
  • Banner Selamat Kembali Ke Sekolah 2020
  • Banner Tahun Baru 2020

Kelajuan Halaman

0.74 saat

Unit Perolehan dan Pengurusan Aset

LATARBELAKANG

Unit Perolehan dan Pengurusan Aset (UPPA) dahulunya di kenali sebagai Unit Pembangunan dan Bekalan, dan pada bulan Ogos 2009  telah dikenali sebagai Unit Perolehan dan Pengurusan Aset (UPPA). Unit Perolehan dan Pengurusan Aset (UPPA) adalah bertanggungjawab dalam menguruskan perolehan bekalan, tatacara pengurusan aset alih kerajaan, tatacara pengurusan aset tak alih kerajaan dan perolehan perkhidmatan. 

OBJEKTIF

Objektif unit adalah  :

-          Memastikan keperluan fizikal yang mencukupi dan berkualiti disamping mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, selamat, ceria serta melahirkan modal insan yang sihat dan berkualiti.

-          Memastikan perolehan bekalan, pengurusan aset alih kerajaan, pengurusan aset tak alih kerajaan dan perolehan perkhidmatan  dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan.

 

FUNGSI UTAMA

Fungsi utama unit adalah:

-      Menyelaras urusan perolehan harta modal dan inventori OS3500O-Harta Modal yang lain di institusi-institusi di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan asrama.

-     Menyelaras urusan penyedian laporan prestasi perbelanjaan bulanan / suku tahun / tahunan Peruntukan Pembangunan (P.63), Peruntukan Belanja Mengurus (B.63) dan lain-lain peruntukan yang diterima bagi OS35000-Harta Modal yang lain ke Kementerian Pendidikan Malaysia.

-    Menyelaras urusan perolehan secara pembelian terus / sebut harga / tender perkhidmatan kepada institusi-institusi di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu Prasekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan Asrama.

-     Menyelaras urusan penyediaan anggaran perbelanjaan dan laporan prestasi perbelanjaan bulanan / suku tahun / tahunan bagi item kontraktual OS28000-Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan OS29000- Perkhidmatan Kawalan Keselamatan ke Kementerian Pendidikan Malaysia.

-      Menyelaras tatacara Pengurusan Aset Alih dan Stor kerajaan bagi Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan institusi-institusi bawahan meliputi aspek penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyelenggaraan, pemeriksaan, kehilangan dan hapuskira serta pelupusan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan 1PP Bidang Am Pengurusan Aset -Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan.

-    Menyelaras tatacara pemberian dan penerimaan hadiah oleh Jabatan dan institusi-institusi bawahan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 tahun 1998-Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah di Dalam Perkhidmatan Awam, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2008.

-      Menyelaras perlantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa, Pegawai Verifikasi Stok dan Jawatankuasa Penyiasat Jabatan dan institusi-institusi bawahan.

-     Menyelaras dan merangka aktiviti pemantauan perolehan bekalan, pengurusan aset alih kerajaan, pengurusan aset tak alih kerajaan dan perolehan perkhidmatan  Jabatan dan institusi-institusi bawahan.

-     Menyelaras tindakan berkenaan aduan berhubung perolehan bekalan, pengurusan aset alih kerajaan, pengurusan aset tak alih kerajaan dan perolehan perkhidmatan  Jabatan dan institusi-institusi bawahan.

-       Menyelaras urusan permohonan penyewaan aset tak alih kerajaan (tanah) milik kerajaan di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

-       Menyelaras dan merangka aktiviti pemantauan berhubung isu pencerobohan aset tak alih (tanah) milik kerajaan di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

-       Menyelaras tindakan berkenaan aduan berhubung isu pencerobohan aset tak alih (tanah) dan isu berkaitan milik kerajaan di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

CARTA ORGANISASI

 

 DIREKTORI UNIT

 

BIL

NAMA JAWATAN

JAWATAN

NO. TELEFON

E-MEL (@moe.gov.my)

1

NURHANISAH BINTI YAHAYA

KETUA UNIT 

03 - 6204 6073

nurhanisah.yahaya

2

MOHAMED REZA BIN ALIASAD

PENOLONG PENGARAH 

03 - 6204 6074

mohamed.reza

3

ZULKIFLI AMIN BIN MD SHAHIDUN

PEGAWAI EKSEKUTIF TINGGI

03 - 6204 6074

zulkifli.shahidun

4

KOSONG

PENOLONG JURUTERA 

-

-

5

MAHANI BT AB MUTALIB

PEMBANTU TADBIR

03 - 6204 6075

mahani.mutalib

6

MOHAMMAD NOH BIN RAMLAN

PEMBANTU TADBIR

03 - 6204 6075

noh.ramlan

7

MOHAMMAD NOOR BIN KAMARUDDIN

PEMBANTU TADBIR 

03 - 6204 6849

noor.kamaruddin

8

KOSONG

PEMBANTU TADBIR

-

-

9

MOHD RAFIZALIZAN BIN MISRAN

PEMBANTU TADBIR 

03 - 6204 6076

rafizalizan.misran

10

MELISSA BINTI MOHAMED

PEMBANTU TADBIR

03 - 6204 6850

melissa.mohamed

11

MOHD RIZAL ANAZ BIN ABU BAKAR

PEMBANTU OPERASI

03 - 6204 6850

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Air Max
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/