Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.31 saat

Unit Tatatertib dan Keutuhan

OBJEKTIF

Mewujudkan satu sistem kawalan/Penyelenggaraan Tatatertib yang berkesan dan menimbulkan rasa kesedaran tentang perlunya kawalan tatatertib dalam jentera pentadbiran untuk menghasilkan kadar prestasi kerja yang tinggi dan mencapai objektif organisasi

FUNGSI DAN TUGAS UTAMA

 • Menguruskan kes-kes tatatertib guru dan bukan guru di bawah JPWPKL.
 • Membuat semakan dan menguruskan kes-kes surcaj guru dan bukan guru di bawah JPWPKL.
 • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL di bawah Peraturan 35, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • Menyediakan kertas untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib bagi menentukan Kes Prima Facie oleh Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL
 • Menyediakan Surat Pertuduhan kepada Pegawai Kena Tuduh serta Surat Ulasan Ketua Jabatan
 • Menyedia dan membentangkan kertas kerja untuk pertimbangan Mesyuarat Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL bagi menentukan hukuman tatatertib yang akan diambil terhadap Pegawai Kena Tuduh
 • Menyedia Surat Tindakan Tatatertib kepada Pegawai Kena Tuduh
 • Menyediakan Surat Perakuan Rayuan ke Lembaga Rayuan Tatatertib
 • Menguruskan perisytiharan harta pegawai JPWPKL, staf sokongan JPWPKL, Pengetua dan Guru Besar serta semua staf yang bertugas di Pejabat Pendidikan Wilayah
 • Menguruskan permohonan pekerjaan luar, memproses, merekod, dan mengeluarkan surat keputusan permohonan pekerjaan luar setelah diperakui oleh Pengarah JPWPKL untuk semua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan permohonan bergiat dalam politik, memproses, merekod dan mengeluarkan keputusan permohonan untuk bergiat dalam politik setelah diperaku oleh Pengarah JPWPKL untuksemua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan, memproses, merekod permohonan pemilikan harta/tanah kerajaan daripada pegawai JPWPKL dan menghantar ke KPM untuk tindakan selanjutnya
 • Menguruskan hal-hal berkaitan Pelan Integriti Nasional dan Pelan Integriti Organisasi
 • Selaku pengesah jabatan bagi permohonan tapisan keselamatan kasar/halus secara atas talian (E-Vetting) untuksemua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan dan memastikan maklum balas yang diterima dari KPM diambil tindakan dan dihantar kembali ke KPM
 • Mengadakan Kursus/Bengkel berkaitan dengan Integriti


Urusetia kepada:

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi
 • Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus
 • Mesyuarat Lembaga Tatatertib Dan Surcaj
 • Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP)
 • Seminar Integriti Warga Jabatan

CARTA ORGANISASI UNIT TATATERTIB DAN KEUTUHAN

Sila klik di sini untuk paparan

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan E-mail(@moe.gov.my) Telefon
1. Puan Dewi Ratih binti Mohamed Razz Rozzman Ketua Unit dewi.ratih 03-6204 6037
2. Encik Mohd Dzuraidi bin Abu Talib Penolong Pengarah dzuraidi.talib 03-6204 6038
3. Puan Baizura Binti Bakar Pegawai Eksekutif (Kanan) baizura.bakar 03-6204 6039
4. Cik Nor Syahidah binti Ismail Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) syahidah.ismail 03-6204 6040
5. Encik Hairul - Izuan bin Sulaiman Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) izuan.sulaiman 03-6204 6835
Nike
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/