Unit Tatatertib dan Keutuhan

OBJEKTIF

Mewujudkan satu sistem kawalan/Penyelenggaraan Tatatertib yang berkesan dan menimbulkan rasa kesedaran tentang perlunya kawalan tatatertib dalam jentera pentadbiran untuk menghasilkan kadar prestasi kerja yang tinggi dan mencapai objektif organisasi

FUNGSI DAN TUGAS UTAMA

 • Menguruskan kes-kes tatatertib guru dan bukan guru di bawah JPWPKL.
 • Membuat semakan dan menguruskan kes-kes surcaj guru dan bukan guru di bawah JPWPKL.
 • Menyediakan kertas kerja untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL di bawah Peraturan 35, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • Menyediakan kertas untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib bagi menentukan Kes Prima Facie oleh Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL
 • Menyediakan Surat Pertuduhan kepada Pegawai Kena Tuduh serta Surat Ulasan Ketua Jabatan
 • Menyedia dan membentangkan kertas kerja untuk pertimbangan Mesyuarat Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. 2) JPWPKL bagi menentukan hukuman tatatertib yang akan diambil terhadap Pegawai Kena Tuduh
 • Menyedia Surat Tindakan Tatatertib kepada Pegawai Kena Tuduh
 • Menyediakan Surat Perakuan Rayuan ke Lembaga Rayuan Tatatertib
 • Menguruskan perisytiharan harta pegawai JPWPKL, staf sokongan JPWPKL, Pengetua dan Guru Besar serta semua staf yang bertugas di Pejabat Pendidikan Wilayah
 • Menguruskan permohonan pekerjaan luar, memproses, merekod, dan mengeluarkan surat keputusan permohonan pekerjaan luar setelah diperakui oleh Pengarah JPWPKL untuk semua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan permohonan bergiat dalam politik, memproses, merekod dan mengeluarkan keputusan permohonan untuk bergiat dalam politik setelah diperaku oleh Pengarah JPWPKL untuksemua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan, memproses, merekod permohonan pemilikan harta/tanah kerajaan daripada pegawai JPWPKL dan menghantar ke KPM untuk tindakan selanjutnya
 • Menguruskan hal-hal berkaitan Pelan Integriti Nasional dan Pelan Integriti Organisasi
 • Selaku pengesah jabatan bagi permohonan tapisan keselamatan kasar/halus secara atas talian (E-Vetting) untuksemua pegawai yang berkhidmat di bawah JPWPKL
 • Menguruskan dan memastikan maklum balas yang diterima dari KPM diambil tindakan dan dihantar kembali ke KPM
 • Mengadakan Kursus/Bengkel berkaitan dengan Integriti


Urusetia kepada:

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi
 • Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus
 • Mesyuarat Lembaga Tatatertib Dan Surcaj
 • Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP)
 • Seminar Integriti Warga Jabatan

CARTA ORGANISASI UNIT TATATERTIB DAN KEUTUHAN

Sila klik di sini untuk paparan

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Puan Dewi Ratih binti Mohamed Razz Rozzman Ketua Unit M441
2. Encik Mohd Dzuraidi bin Abu Talib Penolong Pengarah DG44 (KUP)
3. Puan Baizura Binti Bakar Pegawai Eksekutif (Kanan) N32
4. Cik Nor Syahidah binti Ismail Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) N22 (KUP)
5. Encik Hairul - Izuan bin Sulaiman Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) N19