Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

Kelajuan Halaman

0.38 saat

Unit Pengurusan Dakwah & Syiar Islam

OBJEKTIF

  • Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia bagi membangunkan masyarakat dan negara
  • Meningkatkan kualiti hubungan dan kerjasama antara SPI dengan masyarakat, jabatan, agensi dalam dan luar negeri secara permuafakatan supaya semua program dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan berkesan
  • Meningkatkan kualiti dakwah, penghayatan Islam dan nilai-nilai murni secara berhikmah di kalangan pegawai, guru, kakitangan pendidikan dan murid untuk membantu keberkesanan Pendidikan Islam.

FUNGSI

Menyelaras, megawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan kepimpinan untuk murid, guru, pegawai dan kakitangan JPN

          - Pengurusan Dakwah

  • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program dakwah Islamiah dan operasi Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia (MAKDIS)

          - Kepimpinan Islam

  • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kepimpinan Islam.

          - Kawalan Akidah dan Pemikiran

  • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kawalan akidah dan pemikiran Islam

Menyelaras, megawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan Syiar Islam dan Pengukuhan Budaya Islam kepada murid, guru, pegawai dan kakitangan JPN

           - Pengurusan dan Pengembangan Syiar Islam

  • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai Program Pembangunan Akhlak dan Pengembangan Syiar Islam.

          - Pengukuhan Budaya dan Nilai Islam 

  • Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pengukuhan budaya dan nilai Islam

CARTA ORGANISASI

  • Paparan carta organisasi, sila klik disini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Mohamed Nor bin Haji Salleh Ketua Sektor  DG52
2. Suhaimi Bin Mustapa Ketua Penolong Pengarah DG48
3. Zulkifli bin Ahmad Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Dakwah (Ketua Unit) DG48 (KUP)
4. Yaakob bin Zakaria Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan DG44
5. Abd Aziz bin Disa Penolong Pengarah Pengurusan Pengembangan Syiar Islam DG44 (KUP)
6. Kosong Penyelia Kawalan Akidah & Pemikiran Islam DGA34
7. Umi Suraiya binti Wahab Penyelia Pengukuhan Budaya & Nilai Islam DGA34

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/