Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

Kelajuan Halaman

0.38 saat

Unit Pengurusan Pendidikan Islam

OBJEKTIF
 • Melahirkan Guru Pendidikan Islam yang profesional, berkualiti dan berwibawa.
 • Melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari segi akademik dan rohani.
 • Meningkatkan pengurusan Sektor Pendidikan Islam ( SPI ) ke arah berkualiti, berkesan dan cekap.
FUNGSI
 • Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian Institusi Pendidikan Agama (IPA) JPN dari aspek pentadbiran sekolah,pengurusan guru dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama ( KAA ).
 • Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan pendokumentasian.
 • Menyelaras,mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan Institusi Pendidikan Agama (IPA) JPN dan bantuan Sekolah Agama Rakyat (SAR KAFA) serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam.
TUGAS UTAMA
 • Menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal pengoperasian dan mesyuarat-mesyuarat utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Islam, Kelas Khas Kemahiran Al-Quran, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus maklum balas berhubung pelaksanaan operasi dan mesyuarat- mesyuarat yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus hal ehwal keperluan Guru Pendidikan Islam, Guru Kelas Khas Kemahiran Al-Quran, Bahasa Arab dan Program j-Qaf di institusi pendidikan
 • Menyelaras dan mengurus serta menilai peningkatan kualiti program-program SPI dan Kualiti Pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Mengumpul, menganalisis dan mengurus data maklumat personel, IPA JPN dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal perlaksanaan operasi dan hala tuju pendidikan Islam, Pendidikan Islam Elektif (Pend. Syariah Islamiah, Pend. Al-Quran dan As-Sunnah dan Tasawwur, Kelas (KKQ)), Bahasa Arab dan program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus program-program anjuran KPM
 • Mengurus isu-isu yang berkaitan dengan Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Elektif, Kelas Kemahiran Al-Quran, Bahasa Arab dan Program j-Qaf
 • Menyelaras dan mengurus program peningkatan profesionalisme pegawai, Guru Pendidikan Islam, Guru Kelas Khas Kemahiran Al-Quran, Guru Bahasa Arab dan Guru j-Qaf
 • Menyelaras, mengurus dan menilai serta mengawal perlaksanaan operasi dan hala tuju Kurikulum Standard sekolah Rendah (KSSR), Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) serta penilaian Model dan Modul Program j-Qaf
 • Membatu penyelarasan penempatan, pelantikan dan pertukaran Guru Pendidikan Islam, Guru Bahasa Arab, Guru Kelas Khas Membaca dan Menghafaz Al-Quran dan Guru j-Qaf

CARTA ORGANISASI

 • Paparan carta organisasi, sila klik disini
SENARAI PERJAWATAN DAN GRED
 • Paparan senarai perjawatan dan gred, sila klik disini
http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/