Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.28 saat

Unit Pendidikan Khas

OBJEKTIF
 • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas
 • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan releven kepada setiap murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini
 • Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas dan pemulihan khas

FUNGSI

 • Sub Unit Menengah
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program PKhas Integrasi Menengah
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program PKhas Intergrasi Menengah
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program PKhas Integrasi Menengah
  • Penempatan dan Pertukaran Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid program PKhas Intergrasi Menengah
  • Peningkatan Sahsiah Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Peningkatan Keilmuan Guru program PKhas Integrasi Menengah
  • Penempatan dan Pertukaran Guru program PKhas Integrasi Menengah
  • Pengurusan Data Pendidikan Khas Integrasi Menengah
  • Pemantauan Pelaksanaan Program PKhas Integrasi Menengah
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid PKhas menengah
 • Sub Unit Rendah/ Pra
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program PKhas Integrasi Rendah
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program PKhas Integrasi Rendah
  • Penempatan dan Pertukaran Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid program PKhas Intergrasi Rendah
  • Peningkatan Sahsiah Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Peningkatan Keilmuan Guru program PKhas Integrasi Rendah
  • Penempatan dan Pertukaran Guru program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Data Pendidikan khas program PKhas Integrasi Rendah
  • Pemantauan Pelaksanaan Program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Data Pembantu Pengurusan Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid PKhas Rendah
  • Pengurusan Data Pembantu Pengurusan Murid program PKhas Integrasi Rendah
 • Sub Unit Pemulihan Khas
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program Pemulihan Khas
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program Pemulihan Khas
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program Pemulihan Khas
  • Peningkatan Sahsiah Murid program Pemulihan Khas
  • Peningkatan Keilmuan Guru Pemulihan Khas program Pemulihan Khas
  • Penempatan dan Pertukaran Guru Pemulihan Khas
  • Pengurusan Data Pemulihan Khas
  • Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid Pemulihan Khas
  • Pemantauan projek naiktaraf Kelas Pemulihan Khas

BIDANG TUGAS

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut :
  • Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas / Pemulihan Khas
   • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan Pendidikan Khas
   • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan Program Integrasi Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
  • Pengurusan Murid Pendidikan Khas / Pemulihan Khas
   • Penempatan dan Pertukaran Murid Pendidikan Khas Dalam dan Luar Negeri
   • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid Pendidikan Khas
   • Peningkatan Sahsiah Murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas\
   • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid Pendidikan Khas di Program Integrasi dan Arus Perdana
   • Peningkatan Keilmuan murid-murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
  • Pengurusan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Penempatan dan Pertukaran Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Dalam dan Luar Negeri
   • Pelaksanaan Perkembangan Staf (Latihan) dan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pengurusan Data Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pemantau Pelaksaan P&P Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas

CARTA ORGANISASI

Klik sini untuk papar Carta Organisasi

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Emel (@moe.gov.my) Telefon
1 Hamizar Bin Abd. Hadi Ketua Sektor hamizar.hadi 03-62046164
2 Mohd Shukri Bin Ngah Ketua Unit shukri.ngah 03-62046165
3 Kosong Penolong Pengarah    
4 Kosong Penolong Pengarah    
5 Anisah Juhaini Binti Uthman Penyelia anisah.juhaini 03-62046168
6 Putri Isma Ida Binti Ismail Penyelia putri.isma 03-62046899
7 Safilah Binti Abdullah Penyelia safilah.abdullah 03-62046167
8 Mohamad Faizal Bin Mohamad Roselee Penyelia faizal.roselee 03-62046170
9 Mohd Shukri Bin Mustopha Penyelia shukri.mustopha 03-62046169
10 Hairani Bt Abdul Samad Pembantu Tadbir (P/O) hairani.samad 03-62046171
11 Junaina Binti Mohd Aziz Pembantu Tadbir (P/O junaina.aziz 03-62046171

 

Highsnobiety Style trainers
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/