Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner SPM
 • Banner Sesi Persekolahan 2019

Kelajuan Halaman

0.22 saat

Unit Pendidikan Khas

OBJEKTIF
 • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas
 • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan releven kepada setiap murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini
 • Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas dan pemulihan khas

FUNGSI

 • Sub Unit Menengah
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program PKhas Integrasi Menengah
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program PKhas Intergrasi Menengah
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program PKhas Integrasi Menengah
  • Penempatan dan Pertukaran Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid program PKhas Intergrasi Menengah
  • Peningkatan Sahsiah Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Peningkatan Keilmuan Guru program PKhas Integrasi Menengah
  • Penempatan dan Pertukaran Guru program PKhas Integrasi Menengah
  • Pengurusan Data Pendidikan Khas Integrasi Menengah
  • Pemantauan Pelaksanaan Program PKhas Integrasi Menengah
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid PKhas menengah
 • Sub Unit Rendah/ Pra
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program PKhas Integrasi Rendah
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program PKhas Integrasi Rendah
  • Penempatan dan Pertukaran Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid program PKhas Intergrasi Rendah
  • Peningkatan Sahsiah Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Peningkatan Keilmuan Guru program PKhas Integrasi Rendah
  • Penempatan dan Pertukaran Guru program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Data Pendidikan khas program PKhas Integrasi Rendah
  • Pemantauan Pelaksanaan Program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Data Pembantu Pengurusan Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid PKhas Rendah
  • Pengurusan Data Pembantu Pengurusan Murid program PKhas Integrasi Rendah
 • Sub Unit Pemulihan Khas
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program Pemulihan Khas
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program Pemulihan Khas
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program Pemulihan Khas
  • Peningkatan Sahsiah Murid program Pemulihan Khas
  • Peningkatan Keilmuan Guru Pemulihan Khas program Pemulihan Khas
  • Penempatan dan Pertukaran Guru Pemulihan Khas
  • Pengurusan Data Pemulihan Khas
  • Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid Pemulihan Khas
  • Pemantauan projek naiktaraf Kelas Pemulihan Khas

BIDANG TUGAS

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut :
  • Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas / Pemulihan Khas
   • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan Pendidikan Khas
   • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan Program Integrasi Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
  • Pengurusan Murid Pendidikan Khas / Pemulihan Khas
   • Penempatan dan Pertukaran Murid Pendidikan Khas Dalam dan Luar Negeri
   • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid Pendidikan Khas
   • Peningkatan Sahsiah Murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas\
   • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid Pendidikan Khas di Program Integrasi dan Arus Perdana
   • Peningkatan Keilmuan murid-murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
  • Pengurusan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Penempatan dan Pertukaran Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Dalam dan Luar Negeri
   • Pelaksanaan Perkembangan Staf (Latihan) dan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pengurusan Data Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pemantau Pelaksaan P&P Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas

CARTA ORGANISASI

Klik sini untuk papar Carta Organisasi

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. En. Hamizar Bin Abd Hadi Ketua Sektor DG48
2. En. Mohd Shukri Bin Ngah Ketua Unit DG44
3. Kosong Penolong Pengarah DG41
4. Kosong Penolong Pengarah DG41
5. En. Mohamad Faizal bin Mohamad Roselee Penyelia DGA32
6. Pn. Safilah binti Abdullah Penyelia DGA32
7. En. Mohd Shukri B. Mustopha Penyelia DGA32
8. Pn. Anisah Juhaini Binti Uthman Penyelia DGA32
9. Pn. Putri Isma Ida binti Ismail Penyelia DGA32
10. Cik Junaina binti Mohd Aziz Pembantu Tadbir N17
11. En. Salhan bin Mat Yacob Pembantu Tadbir N17

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/