Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Salam Aidilfitri 2017
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner Exam

Kelajuan Halaman

0.21 saat

Unit Pendidikan Swasta

 

FUNGSI UTAMA SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

 1. MENGURUSKAN PROSES PENUBUHAN, PENDAFTARAN, MEMBANTU PENGURUSAN PROGRAM TRANFORMASI KERAJAAN  DAN MELAKSANAKAN PENGUATKUASAAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA KATEGORI SEKOLAH,PUSAT LATIHAN/KEMAHIRAN, PUSAT BAHASA, PUSAT PERKEMBANGAN, PUSAT TUISYEN DAN TADIKA SWASTA

 2. MENGURUSKAN SEGALA URUSAN BERKAITAN PENDIDIKAN KHAS DAN PEMULIHAN KHAS DI SEMUA SEKOLAH KEBANGSAAN PERINGKAT PRASEKOLAH, RENDAH DAN MENENGAH

 

FUNGSI UNIT PENDIDIKAN SWASTA

 • Penubuhan/ Pendaftaran Piawaian
  • Menguruskan permohonan penubuhan Institusi Pendidikan Swasta (IPS)
  • Menguruskan permohonan penambahan kursus oleh IPS
  • Menguruskan permohonan pindaan syarat-syarat penubuhan IPS.
  • Menguruskan pendaftaran IPS
  • Menguruskan permohonan pindaan syarat-syarat pendaftaran IPS
  • Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran permit Lembaga Pengelola/Pengurus dan permit mengajar guru swasta di IPS.
  • Memberi maklumat kepada klien tentang penubuhan dan pendaftaran IPS
  • Menguruskan tindakan tapisan keselamatan
  • Menguruskan pengumpulan, pemerosesan dan olahan data institusi pendidikan swasta
  • Menguruskan sistem maklumat pendidikan swasta - merancang, menyelaras dan mengeluarkan statistik pendidikan swasta
  • Mengedarkan serta melaksanakan pekeliling pentadbiran dan ikhtisas berkaitan pelaksanaan pendidikan swasta
  • Menguruskan penyimpanan daftar IPS dan guru
  • Memproses permohonan cuti upacara institusi pendidikan swasta.
  • Memproses permohonan lawatan institut pendidikan swasta

 

 • Penguatkuasaan
  • Memberi khidmat nasihat undang-undang kepada pengusaha IPS
  • Melakukan lawatan pemeriksaan berkala ke atas semua jenis institusi pendidikan swasta yang berdaftar dan yang belum berdaftar
  • Memproses permohonan memperbaharui Sijil Pendaftaran Sekolah, Permit Pengerusi, Ahli Lembaga Pengelola dan Pekerja dan Permit Mengajar Guru
  • Menjalankan siasatan untuk tujuan mengkompaun dan tindakan perundangan terhadap IPS yang dikenal pasti menyalahi peruntukan perundangan pendidikan berkaitan
  • Menguruskan permohonan penerbitan majalah dan sebagainya untuk kelulusan pihak polis
  • Membuat siasatan dan mengambil tindakan atas aduan/kes
  • Menguruskan untuk mendapat khidmat nasihat/bantuan daripada pihak bomba, kesihatan, imigresen, polis dan lain-lain untuk tujuan penguatkuasaan peraturan
  • Mendapatkan khidmat nasihat undang-undang daripada pihak-pihak tertentu.
  • Mengurus aduan/ komen/ saranan daripada orang ramai samada melalui surat atau media massa

CARTA ORGANISASI

sila klik sini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan dan Ringkasan Tugas Gred
1. En. Abdul Aziz bin Md Hashim

Ketua Sektor

DG48
2. En. Yazid bin Hj.Alias

Ketua Unit (Penolong Pengarah Kanan Penubuhan dan Pendaftaran)

DG48 (KUP)
3. En. Mansor bin Hj.Ismail

Penolong Pengarah Kanan Penguatkuasaan

-Lawatan, aduan,penganjuran, siasatan, kompaun

DG44
4. En. Rusman Rizuan bin Abdul Rahman

Penolong Pengarah Pendaftaran

-Semakan pendaftaran institusi, pegawai data, pegawai AJK portal dan fail

DG44(KUP)
5. En. Elly Helmy bin Hj. Johari (A.M.W)

Penolong Pengarah Penguatkuasaan

-Renew permit guru, permit guru/ pengelola/ pekerja,siasatan, kompaun

DG44(KUP)
6. En. Hj. Zaini bin Dhaman

Penyelia Kanan Cemerlang Penguatkuasaan

-kenaikan yuran tadika, siasatan, permit guru, pengelola, pekerja

DGA38(KUP)
7. Pn. Norsuhada Binti Ahmad Basri

Pembantu Tadbir

-Hal pentadbiran,Renew permit

N19
8. Pn. Nor Sharifah binti Mohd Hassan

Pembantu Tadbir

-Data pengelola/guru/pekerja, semakan awal, serahan dokumen

N19
9.

En. Shuhairi Bin Mohd Said

 Pembantu Tadbir

-Bilik fail, Fail-fail Institusi, Sistem Fail

N19

 # SEMAKAN NAMA DAN ALAMAT  PRASEKOLAH

#Penubuhan dan kelulusan kategori Sekolah, Pusat Bahasa/ Latihan, Pusat Perkembangan Minda (HQ) perlu merujuk

di Bahagian Pendidikan Swasta terlebih dahulu. 

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/