Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.29 saat

Unit Kokurikulum

OBJEKTIF
 • Untuk memenuhi keperluan murid-murid dari segi mental, fizikal dan sosial serta menyemai nilai-nilai spiritual, moral dan etika yang diinginkan selaras dengan aspirasi Rukunegara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Memupuk semangat perpaduan dan kekitaan (espirit de corp) dikalangan murid-murid berbagai kaum,bangsa dan agama dan melahirkan modal insan.
 • Melatih murid-murid supaya bersikap bertanggungjawab, berdikari, berdisiplin dan mengasuh potensi atau bakat kepimpinan yang ada di dalam diri mereka.
 • Memberi peluang kepada murid-murid untuk memperolehi kemahiran serta meningkatkan lagi pencapaian mereka dalam bidang yang mereka sertai.
 • Mewujudkan suasana dan persekitaran yang sihat di sekolah untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani yang seimbang dalam diri murid-murid.

FUNGSI

 • Fungsi utama Unit Kokurikulum ialah merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara melalui :
  • Menyemai kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.
  • Menyeimbangkan perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi.
  • Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan murid di dalam sekolah dan antara sekolah.
  • Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid dalam aktiviti yang diceburi.
  • Mewujudkan budaya sekolah yang menarik, menggembirakan dan berwatak.
  • Membina dan meningkatkan kerjasama dan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat.
  • Mengurus,menyelia dan menyelaras program, pertandingan aktiviti kokurikulum.
  • Pengurusan dan maklumat data kokurikulum.
  • Menjalankan pemantauan kokurikulum di sekolah-sekolah.
TUGAS
 • Merancang, menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum dalam bentuk aktiviti – aktiviti yang memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
 • Memberi penekanan kepada penerapan nilai – nilai positif dan nilai – nilai murni untuk meningkatkan kualiti, sahsiah, disiplin, ketahanan diri dan daya saing.
 • Memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan kaum melalui aktiviti berbentuk kokurikulum dah pembinaan sahsiah kendiri.
 • Memberi peluang dan ruang kepada murid untuk memperkembangkan minat, daya kreativiti dan inovasi melalui kegiatan kokurikulum.
 • Mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran merentasi kokurikulum dalam suasana yang menyeronokkan.
 • Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform, kelab / persatuan, sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri secara individu atau berkumpulan.

CARTA ORGANISASI

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

BIL JAWATAN GRED JAWATAN
1. Penolong Pengarah Kanan DG 44
2. Penolong Pengarah Kesenian DG 41
3. Penolong Pengarah KoAkademik DG 41
4. Penyelia Kanan DGA 34
5. Penyelia DGA 32
6. Pembantu Tadbir  N 19
7. Pembantu Tadbir N 19
8. Pembantu Operasi N 11

Talian Am Unit Kokurikulum : 03-6204 6096 

 

Nike paypal
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/