Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.35 saat

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah

LATARBELAKANG

 • Pada tahun 1995, struktur PPDa telah dipertingkatkan dengan pertambahan seorang pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri. Unit PPDa di peringkat daerah juga diwujudkan dengan pelantikan seorang Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah di Pejabat Pelajaran Daerah. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah diletak di bawah Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan bersama Unit Hal Ehwal Murid, Unit Sukan, Unit Kokurikulum dan Pusat Kokurikulum.

OBJEKTIF

 • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman, kemahiran PPDa kepada murid, guru dan kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids
 • Membangun modal insan yang memiliki ketahanan dan jati diri yang tinggi dikalangan murid dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani
 • Membentuk budaya sihat, tingkahlaku positif dan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah
 • Melibat dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Menyediakan alternatif yang berfaedah supaya dapat menyekat murid sekolah daripada terlibat dengan dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV/Aids

FUNGSI

 • Untuk membangunkan sumber manusia yang mempunyai nilai modal manusia dan modal sosial yang tinggi. Tugas ini merangkumi usaha-usaha pendidikan pencegahan rokok, alkohol, dadah dan HIV/Aids terhadap murid-murid sekolah.

PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN AWALAN UNTUK PENCEGAHAN ROKOK, DADAH, INHALAN, ALKOHOL DAN HIV/AIDS.

 • Perancangan untuk pelaksanaan program pendidikan pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids di dalam kurikulum dan kokurikulum.
 • Perancangan pelaksanaan kursus perkembangan staf (kejurulatihan) pendidikan pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Pengumpulan data murid berisiko dan murid terlibat dalam rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Penyelarasan pelaksanaan program pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
 • Pemantauan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids melalui kurikulum dan kokurikulum.
 • Pemantauan perkembangan penglibatan murid dengan masalah rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Melaksanakan tindakan susulan dalam semua program pencegahan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids

PENGURUSAN PROGRAM INTERVENSI.

 • Perancangan untuk pelaksanaan program intervensi.
 • Perancangan pelaksanaan kursus perkembangan staf (kejurulatihan) program intervensi.
 • Pengumpulan data murid berisiko dan murid terlibat dalam rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids untuk program intervensi.
 • Penyelarasan pelaksanaan program rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
 • Pemantauan pelaksanaan program intervensi murid.
 • Pemantauan perkembangan murid terlibat dengan penggunaan rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.
 • Melaksanakan tindakan susulan dalam semua program intervensi untuk rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids.

PENGURUSAN DATA, DOKUMENTASI DAN PUBLISITI.

 • Pengurusan Data PPDa
 • Pengurusan Dokumentasi
 • Pengurusan Penyelidikan PPDa
 • Pengurusan Publisiti

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR.

 • Perancangan untuk pelaksanaan program hubungan luar untuk program melibatkan murid, guru, kakitangan dan ibubapa.
 • Perancangan pelaksanaan kursus perkembangan staf (kejurulatihan) dengan agensi-agensi luar.
 • Penyelarasan pelaksanaan program rokok, dadah, inhalan, alkohol dan HIV/Aids dengan pelbagai agensi
 • Pemantauan pelaksanaan program bersama agensi luar.
 • Pemantauan perkembangan murid yang terlibat dengan program bersama agensi luar.

CARTA ORGANISASI

Paparan carta organisasi, tekan sini.

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

 

 

BIL

 

 

NAMA

 

 

JAWATAN DAN GRED

 

1.

 

ISMAIL BIN MOHD NOOR

 

 

KETUA UNIT (DG44)

 

2.

 

 

DIPINJAMKAN KE PPW SENTUL

 

PENOLONG PENGARAH (DG41)

 

3. 

 

 

 ZAINAB BINTI HASAN

 

PENYELIA KANAN (DGA34)

 

 

4.

 

 

NURUL ASHIKIN BINTI SAPARUDDIN

 

PEMBANTU TADBIR (N17)

 

5.

 

 

MUHAMAD AZLAN SHAH BIN MOHAMED AZRAAI

 

 

PEMBANTU OPERASI (N11)

 

 

Men's Sneaker Hub Online boots
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/