Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Lawatan KPPM
 • Permohonan Kemasukan Ke Tingkatan 4 SMKA KAA Sesi 2019

Kelajuan Halaman

0.25 saat

Pengurusan Sekolah

Unit Pendidikan Swasta

 

FUNGSI UTAMA SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

 1. MENGURUSKAN PROSES PENUBUHAN, PENDAFTARAN, MEMBANTU PENGURUSAN PROGRAM TRANFORMASI KERAJAAN  DAN MELAKSANAKAN PENGUATKUASAAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA KATEGORI SEKOLAH,PUSAT LATIHAN/KEMAHIRAN, PUSAT BAHASA, PUSAT PERKEMBANGAN, PUSAT TUISYEN DAN TADIKA SWASTA

 2. MENGURUSKAN SEGALA URUSAN BERKAITAN PENDIDIKAN KHAS DAN PEMULIHAN KHAS DI SEMUA SEKOLAH KEBANGSAAN PERINGKAT PRASEKOLAH, RENDAH DAN MENENGAH

 

FUNGSI UNIT PENDIDIKAN SWASTA

 • Penubuhan/ Pendaftaran Piawaian
  • Menguruskan permohonan penubuhan Institusi Pendidikan Swasta (IPS)
  • Menguruskan permohonan penambahan kursus oleh IPS
  • Menguruskan permohonan pindaan syarat-syarat penubuhan IPS.
  • Menguruskan pendaftaran IPS
  • Menguruskan permohonan pindaan syarat-syarat pendaftaran IPS
  • Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran permit Lembaga Pengelola/Pengurus dan permit mengajar guru swasta di IPS.
  • Memberi maklumat kepada klien tentang penubuhan dan pendaftaran IPS
  • Menguruskan tindakan tapisan keselamatan
  • Menguruskan pengumpulan, pemerosesan dan olahan data institusi pendidikan swasta
  • Menguruskan sistem maklumat pendidikan swasta - merancang, menyelaras dan mengeluarkan statistik pendidikan swasta
  • Mengedarkan serta melaksanakan pekeliling pentadbiran dan ikhtisas berkaitan pelaksanaan pendidikan swasta
  • Menguruskan penyimpanan daftar IPS dan guru
  • Memproses permohonan cuti upacara institusi pendidikan swasta.
  • Memproses permohonan lawatan institut pendidikan swasta

 

 • Penguatkuasaan
  • Memberi khidmat nasihat undang-undang kepada pengusaha IPS
  • Melakukan lawatan pemeriksaan berkala ke atas semua jenis institusi pendidikan swasta yang berdaftar dan yang belum berdaftar
  • Memproses permohonan memperbaharui Sijil Pendaftaran Sekolah, Permit Pengerusi, Ahli Lembaga Pengelola dan Pekerja dan Permit Mengajar Guru
  • Menjalankan siasatan untuk tujuan mengkompaun dan tindakan perundangan terhadap IPS yang dikenal pasti menyalahi peruntukan perundangan pendidikan berkaitan
  • Menguruskan permohonan penerbitan majalah dan sebagainya untuk kelulusan pihak polis
  • Membuat siasatan dan mengambil tindakan atas aduan/kes
  • Menguruskan untuk mendapat khidmat nasihat/bantuan daripada pihak bomba, kesihatan, imigresen, polis dan lain-lain untuk tujuan penguatkuasaan peraturan
  • Mendapatkan khidmat nasihat undang-undang daripada pihak-pihak tertentu.
  • Mengurus aduan/ komen/ saranan daripada orang ramai samada melalui surat atau media massa

CARTA ORGANISASI

sila klik sini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan dan Ringkasan Tugas Gred
1. En. Abdul Aziz bin Md Hashim

Ketua Sektor

DG48
2. En. Yazid bin Hj.Alias

Ketua Unit (Penolong Pengarah Kanan Penubuhan dan Pendaftaran)

DG48 (KUP)
3. En. Mansor bin Hj.Ismail

Penolong Pengarah Kanan Penguatkuasaan

-Lawatan, aduan,penganjuran, siasatan, kompaun

DG44
4. En. Rusman Rizuan bin Abdul Rahman

Penolong Pengarah Pendaftaran

-Semakan pendaftaran institusi, pegawai data, pegawai AJK portal dan fail

DG44(KUP)
5. En. Elly Helmy bin Hj. Johari (A.M.W)

Penolong Pengarah Penguatkuasaan

-Renew permit guru, permit guru/ pengelola/ pekerja,siasatan, kompaun

DG44(KUP)
6. En. Hj. Zaini bin Dhaman

Penyelia Kanan Cemerlang Penguatkuasaan

-kenaikan yuran tadika, siasatan, permit guru, pengelola, pekerja

DGA38(KUP)
7. Pn. Norsuhada Binti Ahmad Basri

Pembantu Tadbir

-Hal pentadbiran,Renew permit

N19
8. Pn. Nor Sharifah binti Mohd Hassan

Pembantu Tadbir

-Data pengelola/guru/pekerja, semakan awal, serahan dokumen

N19
9.

En. Shuhairi Bin Mohd Said

 Pembantu Tadbir

-Bilik fail, Fail-fail Institusi, Sistem Fail

N19

 # SEMAKAN NAMA DAN ALAMAT  PRASEKOLAH

#Penubuhan dan kelulusan kategori Sekolah, Pusat Bahasa/ Latihan, Pusat Perkembangan Minda (HQ) perlu merujuk

di Bahagian Pendidikan Swasta terlebih dahulu. 

 

Unit Pendidikan Khas

OBJEKTIF
 • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas
 • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan releven kepada setiap murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
 • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini
 • Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas dan pemulihan khas

FUNGSI

 • Sub Unit Menengah
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program PKhas Integrasi Menengah
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program PKhas Intergrasi Menengah
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program PKhas Integrasi Menengah
  • Penempatan dan Pertukaran Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid program PKhas Intergrasi Menengah
  • Peningkatan Sahsiah Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid program PKhas Integrasi Menengah
  • Peningkatan Keilmuan Guru program PKhas Integrasi Menengah
  • Penempatan dan Pertukaran Guru program PKhas Integrasi Menengah
  • Pengurusan Data Pendidikan Khas Integrasi Menengah
  • Pemantauan Pelaksanaan Program PKhas Integrasi Menengah
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid PKhas menengah
 • Sub Unit Rendah/ Pra
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program PKhas Integrasi Rendah
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program PKhas Integrasi Rendah
  • Penempatan dan Pertukaran Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid program PKhas Intergrasi Rendah
  • Peningkatan Sahsiah Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Peningkatan Keilmuan Guru program PKhas Integrasi Rendah
  • Penempatan dan Pertukaran Guru program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Data Pendidikan khas program PKhas Integrasi Rendah
  • Pemantauan Pelaksanaan Program PKhas Integrasi Rendah
  • Pengurusan Data Pembantu Pengurusan Murid program PKhas Integrasi Rendah
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid PKhas Rendah
  • Pengurusan Data Pembantu Pengurusan Murid program PKhas Integrasi Rendah
 • Sub Unit Pemulihan Khas
  • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan program Pemulihan Khas
  • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan program Pemulihan Khas
  • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan program Pemulihan Khas
  • Peningkatan Sahsiah Murid program Pemulihan Khas
  • Peningkatan Keilmuan Guru Pemulihan Khas program Pemulihan Khas
  • Penempatan dan Pertukaran Guru Pemulihan Khas
  • Pengurusan Data Pemulihan Khas
  • Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas
  • Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum dan sukan Pendidikan Khas murid Pemulihan Khas
  • Pemantauan projek naiktaraf Kelas Pemulihan Khas

BIDANG TUGAS

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas dalam Membantu Merancang, Menyelaras, Melaksana dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut :
  • Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas / Pemulihan Khas
   • Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan dan Kewangan Pendidikan Khas
   • Penyediaan Kemudahan Fizikal dan Peralatan Program Integrasi Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pengumpulan Aduan-Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
  • Pengurusan Murid Pendidikan Khas / Pemulihan Khas
   • Penempatan dan Pertukaran Murid Pendidikan Khas Dalam dan Luar Negeri
   • Pemerosesan Temuduga bagi Penempatan Murid Pendidikan Khas
   • Peningkatan Sahsiah Murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas\
   • Pengurusan Pemberian Elaun, Biasiswa dan Bantuan untuk Murid Pendidikan Khas di Program Integrasi dan Arus Perdana
   • Peningkatan Keilmuan murid-murid Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
  • Pengurusan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Penempatan dan Pertukaran Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Dalam dan Luar Negeri
   • Pelaksanaan Perkembangan Staf (Latihan) dan Guru Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pengurusan Data Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas
   • Pemantau Pelaksaan P&P Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas

CARTA ORGANISASI

Klik sini untuk papar Carta Organisasi

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. En. Abdul Aziz bin Md Hashim Ketua Sektor DG48
2. En. Hamizar bin Abd Hadi Ketua Unit DG44
3. En. Mohd Shukri Bin Ngah Penolong Pengarah DG41
4. En. Azimin Zul-Izzi bin Asni Aimi Penolong Pengarah DG41
5. En. Mohamad Faizal bin Mohamad Roselee Penyelia DGA32
6. Pn. Safilah binti Abdullah Penyelia DGA32
7. En. Mohd Shukri B. Mustopha Penyelia DGA32
8. Pn. Anisah Juhaini Binti Uthman Penyelia DGA32
9. Pn. Putri Isma Ida binti Ismail Penyelia DGA32
10. Cik Junaina binti Mohd Aziz Pembantu Tadbir N17
11. En. Salhan bin Mat Yacob Pembantu Tadbir N17
http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/