Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.30 saat

Unit Sekolah Rendah

OBJEKTIF
 • Memastikan setiap pelajar yang ditempatkan di sekolah rendah mendapat tempat dan menamatkan pendidikan rendah selama 6 tahun.
 • Memastikan guru-guru yang dibekalkan ke Wilayah Persekutuan ditempatkan mengikut kesesuaian opsyen agar pelajar-pelajar mendapat faedah pembelajaran yang optimum.
 • Meningkatkan pengurusan sekolah bagi memastikan peruntukan kewangan yang diperolehi diagihkan secara seimbang (kos efektif).
 • Mengaplikasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengurusan peringkat unit dan sekolah.
 • Meningkatkan tahap keprofesionalisme pentadbiran sekolah dalam aspek pengurusan.
 • Mengaplikasikan kemahiran individu dalam menangani isu pengurusan sekolah.

FUNGSI UMUM

 • Sektor Pengurusan Sekolah Rendah beroperasi menguruskan program berkaitan hal ehwal guru dan hal ehwal murid daripada segi kemasukan ke sekolah Rendah harian.
 • Sektor ini berfungsi meningkat dan menyempurnakan aspek pelaksanaan,penyelarasan dan pengurusan program pendidikan peringkat menengah untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Negara

FUNGSI KHUSUS

 • Mengurus penempatan dan pertukaran guru sekolah rendah.
 • Mengurus kemasukan murid warganegara dan bukan warganegara sekolah rendah.
 • Menyelaras program pendidikan rendah.
 • Mengurusetia program pendidikan rendah.
 • Merancang, melaksana dan memastikan pelaksanaan program-program sekolah rendah.
 • Menjalankan tindakan-tindakan susulan terhadap laporan-laporan Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Menyebar dan memastikan maklumat pendidikan terkini dipatuhi secaraberkesan di peringkat sekolah.

PENGURUSAN GURU

 • Merancang dan mengurus Penempatan dan Pertukaran Guru Sekolah Rendah.
 • Penempatan Guru Sandaran Terlatih Keluaran Dari Maktab Perguruan Dan Pelbagai Universiti Tempatan
 • Penempatan bekas guru yang tamat kursus, cuti separuh gaji, bergaji penuh dan cuti tanpa gaji.
 • Penempatan KGSK dan GSTT.
 • Rayuan penempatan semula.
 • Pertukaran guru dalam negeri.
 • Pertukaran guru keluar antara negeri.
 • Penempatan guru masuk antara negeri.
 • Rayuan pembatalan pertukaran guru.
 • Memproses permohonan calon-calon Guru Cemerlang DGA34 dan ke bawah

PENGURUSAN MURID

 • Merancang Kemasukan Murid Sekolah Rendah.
 • Memproses permohonan penempatan murid SK/SJKC/SJKT Tahun Satu.
 • Memproses permohonan pertukaran murid Tahun Satu hingga Tahun Enam.
 • Memproses permohonan murid pulang dari luar negara bagi Tahun Satu hingga Tahun Enam ke Sekolah Rendah Harian Biasa.
 • Memproses permohonan pertukaran murid dari Sekolah Swasta ke Tahun Satu hingga ke Tahun Enam.
 • Menguruskan rayuan permohonan belajar semula Tahun Satu hingga Tahun Enam bagi sekolah rendah harian biasa
 • Pengurusan penempatan murid Tahun Satu hingga Tahun Enam.
 • Pengurusan pertukaran sekolah Tahun Satu hingga Tahun Enam.
 • Memproses Permohonan rayuan Sekolah Tahun Satu.
 • Memproses kemasukan murid Tahun Dua hingga Tahun Enam Sekolah Kawalan.
 • Memproses kemasukan murid Tahun Satu Lebih Awal.
 • Penempatan murid Tahun Satu Sekolah Kawalan.
 • Permohonan pertukaran murid Tahun Dua hingga Tahun Enam ke Sekolah Kawalan
 • Permohonan pertukaran murid pulang dari luar negara ke Sekolah Kawalan.
 • Penempatan murid Swasta ke Sekolah Kawalan.
 • Rayuan permohonan ke Tahun Satu Sekolah Kawalan.
 • Memproses permohonan murid mengikut niche area ke Sekolah Kluster

PENGURUSAN DATA

 • Merancang dan Mengurus Pengumpulan Data Guru dan Murid.
 • Kutipan data melalui cetakan BSKG dalam E Operasi.
 • Kutipan data murid pendaftaran tahun satu melalui sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)
 • Menguruskan data-data yang diperlukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan dan Agensi lain

PENGURUSAN SUMBER

 • Merancang Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Kewangan dan Perjawatan.
 • Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Tahunan Kewangan, Perjanjian Program dan Perjawatan.
 • Menyediakan laporan semak semula ABM tahunan.
 • Mengagihkan peruntukan kewangan untuk semua program dan aktiviti.
 • Mengawal dan memantau peruntukan yang diagihkan agar belanjakan secara kos efektif.
 • Merancang permohonan tambahan peruntukan kewangan sekiranya peruntukkan tidak mencukupi.
 • Memantau dan membuat laporan prestasi perbelanjaan di bawah aktiviti rendah.
 • Mengurus penyediaan pakej kewangan bagi mesyuarat dan kursus untuk Guru Data, Guru Baru, Penolong Kanan Petang, Guru Penolong Kanan dan Guru Besar

PEMANTAUAN SEKOLAH

 • Membuat pemantauan ke semua sekolah rendah harian JPWPKL

PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

 • Menguruskan pencalonan sekolah cemerlang.

PENGURUSAN UMUM

 • Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa
  • Mewakili Ketua Sektor Pengurusan Sekolah / Pengarah Pelajaran dan mesyuarat / majlis rasmi sekiranya diarahkan
  • Memantau program GIS (Geographical Information System) JPWPKL.
  • Penempatan guru kontrak.

CARTA ORGANISASI

 • Tekan sini untuk paparan.

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

BIL NAMA JAWATAN GRED
1. MOHD ALIMI BIN MOHD ARIFF KETUA UNIT DG44
2. (KOSONG) PENOLONG PENGARAH (PENGURUSAN GURU) DG44 (KUP)
3. NAZRUL HISHAM BIN ISHAK PENOLONG PENGARAH (PENGURUSAN DATA & ABM) DG44 (KUP)
4. NOR AZLIN BINTI ZAINI PENYELIA KANAN DG42 (KUP)
5. (KOSONG) PENYELIA (PENYELIA SJKC) DG34
6. (KOSONG) PENYELIA (PENYELIA SJKT) DG32
7. (KOSONG) PENYELIA (PENGURUSAN MURID) DG32
8. TENGKU ZAIDAH BINTI TUAN ZAINAL PEMBANTU TADBIR N17
9. ZURAIDA BINTI ROSLI PEMBANTU TADBIR N17
10. UMI KALSOM BINTI SAAT PEMBANTU TADBIR N17
11. RUZAIMI BINTI MUKTI PEMBANTU TADBIR N17
12. LAILI BINTI MOHAMED PEMBANTU OPERASI N11

 

New Arrivals
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/