Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.29 saat

Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan berkualiti dengan memastikan semua urusan pengendalian penilaian dan peperiksaan berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran kerja yang ditetapkan disamping mengekalkan kesahihan , kebolehpercayaan, dan integriti penilaian dan peperiksaan negara.

FUNGSI

 • Mengedarkan surat pekeliling dan dokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ke sekolah- sekolah menengah dan rendah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 • Menguruskan pelantikan Ketua Pentaksir Negeri (KPN), Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) dan Pentaksir Kawasan (PKw) untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS
 • Menguruskan taklimat/mesyuarat penataran dan penyelarasan berkaitan PBS UPSR/PT3/SPM
 • Memantau pelaksanaan PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Memantau pelaksanaan Pentaksiran Kolej Vokasional Sijil Vokasional Malaysia (SVM)
 • Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan skor dan evidens PBS UPSR/PT3/SPM/ SVM
 • Membantu menyelesaikan kes-kes khas PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Memastikan setiap sekolah memasukkan gred calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan
 • Memastikan sekolah mengeluarkan sijil PBS UPSR/PT3/SPM kepada calon
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus aktiviti PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Menjalankan post- mortem PBS UPSR/PT3/SPM
 • Menyediakan pelaporan berkaitan PBS UPSR/PT3/SPM
CARTA ORGANISASI
 • Paparan carta organisasi, sila klik di sini
SENARAI PERJAWATAN
 • Paparan senarai perjawatan

BIL

NAMA

JAWATAN

EMAIL (@moe.gov.my)

NO TEL

1

MOHD FAIZAL BIN HUMAN                  

KETUA UNIT

faizal.human

03-6204 6186

2

MOHD AMIN BIN CHE HASSAN                    

PENOLONG PENGARAH

amin.chehassan

03-6204 6188

3

MAT ISA BIN BABOK                                  

PEMBANTU TADBIR

mat.isa

03-6204 6189

4

MOHD AIDIL BIN OMBLONG                       

PEMBANTU TADBIR

aidil.omblong

03-6204 6189

5

ZULKARNAIN BIN ISMAIL                           

PEMBANTU TADBIR

zulkarnain.ismail

03-6204 6189

 

Adidas Yeezy
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/