Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Frog
 • Banner SPM
 • Banner Sesi Persekolahan 2019

Kelajuan Halaman

0.73 saat

Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan berkualiti dengan memastikan semua urusan pengendalian penilaian dan peperiksaan berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran kerja yang ditetapkan disamping mengekalkan kesahihan , kebolehpercayaan, dan integriti penilaian dan peperiksaan negara.

FUNGSI

 • Mengedarkan surat pekeliling dan dokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ke sekolah- sekolah menengah dan rendah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 • Menguruskan pelantikan Ketua Pentaksir Negeri (KPN), Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) dan Pentaksir Kawasan (PKw) untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS
 • Menguruskan taklimat/mesyuarat penataran dan penyelarasan berkaitan PBS UPSR/PT3/SPM
 • Memantau pelaksanaan PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Memantau pelaksanaan Pentaksiran Kolej Vokasional Sijil Vokasional Malaysia (SVM)
 • Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan skor dan evidens PBS UPSR/PT3/SPM/ SVM
 • Membantu menyelesaikan kes-kes khas PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Memastikan setiap sekolah memasukkan gred calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan
 • Memastikan sekolah mengeluarkan sijil PBS UPSR/PT3/SPM kepada calon
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus aktiviti PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Menjalankan post- mortem PBS UPSR/PT3/SPM
 • Menyediakan pelaporan berkaitan PBS UPSR/PT3/SPM
CARTA ORGANISASI
 • Paparan carta organisasi, sila klik di sini
SENARAI PERJAWATAN
 • Paparan senarai perjawatan
 BIL NAMA JAWATAN GRED
 1.    KETUA UNIT DG44
 2. MOHD FAIZAL BIN HUMAN  PENOLONG PENGARAH DG44 (KUP)
3. MOHD AMIN BIN CHE HASSAN PENOLONG PENGARAH DG44
4. MAT ISA BIN BABOK PEMBANTU TADBIR N19
5. ZULKARNAIN BIN ISMAIL PEMBANTU TADBIR N19 
6. MOHD AIDIL BIN OMBLONG PEMBANTU TADBIR N19

 

http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.edu.my/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/