Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan berkualiti dengan memastikan semua urusan pengendalian penilaian dan peperiksaan berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran kerja yang ditetapkan disamping mengekalkan kesahihan , kebolehpercayaan, dan integriti penilaian dan peperiksaan negara.

FUNGSI

 • Mengedarkan surat pekeliling dan dokumen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ke sekolah- sekolah menengah dan rendah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 • Menguruskan pelantikan Ketua Pentaksir Negeri (KPN), Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) dan Pentaksir Kawasan (PKw) untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS
 • Menguruskan taklimat/mesyuarat penataran dan penyelarasan berkaitan PBS UPSR/PT3/SPM
 • Memantau pelaksanaan PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Memantau pelaksanaan Pentaksiran Kolej Vokasional Sijil Vokasional Malaysia (SVM)
 • Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan skor dan evidens PBS UPSR/PT3/SPM/ SVM
 • Membantu menyelesaikan kes-kes khas PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Memastikan setiap sekolah memasukkan gred calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan
 • Memastikan sekolah mengeluarkan sijil PBS UPSR/PT3/SPM kepada calon
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus aktiviti PBS UPSR/PT3/SPM/SVM
 • Menjalankan post- mortem PBS UPSR/PT3/SPM
 • Menyediakan pelaporan berkaitan PBS UPSR/PT3/SPM
CARTA ORGANISASI
 • Paparan carta organisasi, sila klik di sini
SENARAI PERJAWATAN
 • Paparan senarai perjawatan

BIL

NAMA

JAWATAN

EMAIL (@moe.gov.my)

NO TEL

1

MOHD FAIZAL BIN HUMAN                  

KETUA UNIT

faizal.human

03-6204 6186

2

MOHD AMIN BIN CHE HASSAN                    

PENOLONG PENGARAH

amin.chehassan

03-6204 6188

3

MAT ISA BIN BABOK                                  

PEMBANTU TADBIR

mat.isa

03-6204 6189

4

MOHD AIDIL BIN OMBLONG                       

PEMBANTU TADBIR

aidil.omblong

03-6204 6189

5

ZULKARNAIN BIN ISMAIL                           

PEMBANTU TADBIR

zulkarnain.ismail

03-6204 6189