Get Adobe Flash player

Hebahan Terkini

 • Banner Selamat Datang
 • Banner07
 • Banner08
 • Banner Dasar Kualiti
 • Banner CNY

Kelajuan Halaman

0.28 saat

Sektor Psikologi dan Kaunseling

FUNGSI UTAMA

Sektor Psikologi dan Kaunseling (SPsK) berperanan dalam memenuhi aspirasi merialisasikan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18/2005 :
Aplikasi Psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Pelaksanaan merujuk kepada aktiviti psikologi dan kaunseling yang
meliputi aspek penilaian personel, pembangunan personel, penyelidikan dan intervensi dengan penekanan berikut;


AKTIVITI UTAMA

 • Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan individu, organisasi dan komuniti KPM berkaitan
  dengan perkhidmatan pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi krisis.
 • Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam penilaian personel dengan membantu pengurus sumber manusia memahami minat personaliti,
  emosi, sikap dan pencapaian seseorang dengan ujian psikologi.
 • Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam pembangunan personel dengan menekankan kepada mewujudkan pegawai yang memiliki nilai
  dan etika kerja serta sikap positif.
 • Melaksanakan penyelidikan psikologi dan kaunseling terhadap permasalahan penjawat awam di tempat kerja seperti faktor-faktor pencetus,
  penghalang motivasi, interaksi antara manusia dengan peralatan sistem kerja (ergonomik).
 • Melaksanakan aplikasi psikologi dan kaunseling dalam intervensi pembangunan modal insan dengan membantu pegawai mengurus masalah
  secara lebih berkesan melalui Program Pengupayaan Kendiri yang mengandungi aktiviti kaunseling, mentoring dan pembimbing rakan sekerja (AKRAB)
 • Memantapkan kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia di Jabatan Pendidikan Malaysia dengan meningkatkan
  pengetahuan dan kompetensi Kaunselor Organisasi ke tahap optimum secara berterusan
 • Melaksanakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling berteraskan etika menepati peruntukan perundangan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580)

CARTA ORGANISASI

Paparan carta organisasi, sila klik di sini

SENARAI PERJAWATAN DAN GRED

Bil Nama Jawatan Gred
1. Rosnah binti Abdullah, KB,PA Ketua Sektor DG48
2. Khairana binti Mohd Kasim, KB,PA Kaunselor Organisasi Negeri T44
3. Miskiah binti Rafiai Pembantu Tadbir N22 (KUP)
4. Mas Zuriani binti Zainal Abidin Pembantu Tadbir N19
Air Jordan
http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/http://btpnkl.weebly.com/http://www.eghrmis.gov.my/http://www.iim.com.my/http://www.jpa.gov.my/index.php?lang=mshttp://moe.gov.my/http://www.mampu.gov.my/http://www.mscmalaysia.my/http://www.malaysia.gov.my/http://apps.moe.gov.my/puspanita/http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-icthttp://www.anm.gov.my/https://evetting.cgso.gov.my/